Plenaire zitting : internationale samenwerking tegen COVID-19

Het Benelux parlement kwam op 11 december 2020 in plenaire vergadering bijeen in Luxemburg. Dit was een hybride vergadering waarbij de leden zowel de mogelijkheid hadden om deel te nemen via videoconferentie, als om fysiek aanwezig te zijn.

Het centrale thema van deze plenaire vergadering was de internationale samenwerking in de strijd tegen COVID-19.

De heer Stef Blok, voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie en minister van Buitenlandse Zaken van Nederland sprak het parlement toe in een videoboodschap. Hij benadrukte zijn engagement ten opzichte van de Benelux-samenwerking.

Een vertegenwoordiger van het Luxemburgse ministerie van Volksgezondheid besprak in detail hoe het Groothertogdom Luxemburg de COVID-19-crisis aanpakt.

De heer Rik Daems, voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, riep in een videoboodschap op om nauwer met elkaar samen te werken en zo elkaars boodschap te versterken. Hij stelde voor om in de nabije toekomst samen te werken rond het thema milieu en mensenrechten. De heer Daems zal op een later tijdstip de verschillende rapporten inzake COVID 19 van de Raad van Europa en de Verklaring van Athene komen toelichten bij het Benelux parlement.

De heer Lawalle van het Europees Observatorium voor grensoverschrijdende gezondheid maakte een analyse van de aanpak van de COVID-19-crisis op het vlak van grensoverschrijdende gezondheid en gaf een aantal concrete aanbevelingen mee zoals het opzetten van een observatorium van grensoverschrijdende gezondheid in de Benelux en het afsluiten van verschillende kaderakkoorden.

Mevrouw Claudia Monti, ombudsvrouw in Luxemburg en de heer Marc Bertrand, ombudsman van Wallonië en van de Fédération Wallonie-Bruxelles, riepen samen op om voldoende flexibele financiële hulp te voorzien voor bedrijven en ook te voorzien in bijkomende beroepsmogelijkheden zodat conflicten niet steeds in een rechtbank hoeven te eindigen. Daarnaast hebben ze de leden van het Benelux-parlement eraan herinnerd dat de COVID-19-pandemie de bestaande problemen niet heeft doen verdwijnen.

Bij het delen van de verschillende best practices uit andere regio’s viel vooral het concreet vergelijkingsinstrument van het Agentschap van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai op dat de mogelijkheid biedt aan de grensbewoners om in één oogopslag de COVID-maatregelen van elk land naast elkaar te zien. Het opstellen en steeds up-to-date houden van een gelijkaardige tabel voor de Benelux-landen zou zeker nuttig zijn.

Met deze plenaire vergadering kwam een einde aan het Luxemburgs voorzitterschap van het Benelux-parlement. Het parlement zal vanaf 1 januari 2021 worden voorgezeten door België voor een periode van twee jaar. Mevrouw Patricia Creutz werd als volgende voorzitter van de assemblee aangeduid.

In zijn slottoespraak heeft de heer Gusty Graas, voorzitter van het Benelux parlement, het belang van het parlement benadrukt. Het Benelux-parlement is noodzakelijker dan het ooit is geweest: dialoog en samenwerking zijn het beste antwoord voor de uitdagingen van vandaag.