COVID-19: Het Benelux-parlement vraagt regelmatig overleg en duidelijke communicatie naar de burgers

De nieuwe golf in de coronapandemie treft helaas ook onze drie Benelux-landen. Hierdoor treffen de respectievelijke regeringen van België, Nederland, Luxemburg en de deelstaten opnieuw diverse maatregelen om de verdere verspreiding van COVID-19 terug te dringen.

De bevoegdheid van dit coronabeleid behoort uiteraard toe aan elk Benelux-land, deelstaten of lokale besturen. Gezien het vele grensverkeer, zowel woon-werkverkeer alsook toeristische of winkelverplaatsingen, komen onze burgers regelmatig in verschillende ‘corona-regimes’ terecht. Hierdoor is het van groot belang dat men niet enkel op de hoogte is van de maatregelen in eigen land, maar ook van de regels in het land waarnaar men reist.

Daarom heeft het Permanent Comité van het Benelux Parlement een brief gericht naar de premiers van de drie Benelux-landen en de Minister-Presidenten van de verschillende Belgische deelstaten met het verzoek om op regelmatige basis overleg te plegen in verband met het coronabeleid in de drie Benelux-landen. In deze brief wordt eveneens opgeroepen om ook in de communicatie naar de bevolking aandacht te hebben voor het beleid in de Benelux-buurlanden, zeker in de regio’s waar veel grensverkeer plaatsvindt. De publicatie van een vergelijkende tabel met de verschillende maatregelen in de drie landen zou nuttig zijn.