Commissiedag op 20 april

Op vrijdag 20 april 2018 vinden er hoorzittingen plaats met Eurocommissaris Marianne THYSSEN over sociale dumping en met Prof. Nathalie Brack (ULB) en Olivier Joris (VBO) over de Brexit. Een voorstel van aanbeveling over het vrachtvervoer per spoor wordt besproken.