Digitalisering en duurzaamheid in 2018

Dit waren de kernwoorden bij de officiële start van het Belgische voorzitterschap van de Benelux. Deze vond op 22 januari 2018 plaats in het Brusselse Paleis der Academiën in aanwezigheid van de ministers van Buitenlandse zaken Halbe Zijlstra (Nl), Didier Reynders (B) en Jean Asselborn (L) en van voorzitter André Postema en verschillende leden van het Benelux-parlement.

Minister Reynders: “We hebben een ambitieuze agenda om een voortrekkersrol te blijven spelen als laboratorium van de Europese Unie”. Daarvoor rekent de minister alvast op de inbreng van het Benelux-parlement.