Goederenvervoer

Tijdens de hoorzitting op 26 januari 2018 met Infrabel (Emmanuel Thiry en Michel Geubelle), ProRail (Justus Hartkamp en Erik-Jan Koning) en CFL (Henri Werdel, Daniel Thull en Anne Backes) bleek eens te meer dat hun investeringen worden bepaald door de internationale context: de as Frankrijk-Duitsland, deregulering in de E.U., handel met Oost-Europa en zelfs China.