Voor treinen moet Benelux één binnenland worden

Het Benelux-parlement stemt in grensstad Maastricht vier aanbevelingen

Met de spooragenda vatte het Benelux-parlement zijn tweedaagse vergadering in de grensstad Maastricht aan op 24 november 2017.

Na het debat werd unaniem een resolutie aangenomen waarin wordt aangedrongen op een prima afstemming inzake ticketing en reizigersinformatie. De hele Benelux moet op spoorweggebied één binnenland worden. Het EurekaRail-programma wordt daarbij als voorbeeld gesteld. Een taskforce moet ervoor zorgen dat het idee daadwerkelijk op de rails wordt gezet.

In de bijzonder dichtbevolkte Benelux-regio kan de ‘modal shift’, of het optimale samenspel tussen de verschillende vervoersvormen, de verkeerscongestie en de luchtvervuiling mee tegengaan. In zijn aanbeveling over duurzame mobiliteit zet het Benelux-parlement de regeringen van de 3 lidstaten ertoe aan om in 2030 gezamenlijk volledig af te stappen van de verkoop van nieuwe auto’s die rijden op fossiele brandstof en vanaf 2050 te gaan voor een gezamenlijk uitdoofscenario voor deze auto’s. De Nederlandse PVV stemde als enige tegen.

Wanneer een oudere Belgische grensarbeider in Nederland werkloos wordt, geniet hij in België van een uitkering tot hij 65 wordt. Zijn Nederlands pensioen krijgt hij echter pas wanneer hij 67 is. In 2016 staan er 2.000 mensen voor dit probleem. Het voorstel om een overbruggingsuitkering in het leven te roepen, stuitte op bedenkingen bij de Nederlandse parlementsleden van VVD, CDA en PVV. Om een Nederlandse werkloosheidsuitkering te krijgen, moet je bij voorbeeld in Nederland wonen. In de aanbeveling stelt het Benelux-parlement voor dat het Benelux-ministercomité alvast de verschillende pistes onderzoekt. Toch stemde de Nederlandse PVV tegen.

Naar aanleiding van de Fipronil-crisis en de besmette eieren werd ten slotte een aanbeveling aangenomen waarin wordt gepleit voor gekoppelde communicatiesystemen en betere publieksinformatie. Ook hierin kan de Benelux een voortrekkersrol spelen in de Europese Unie.