Comité van Ministers

868-2 Antwoord van het Comité van ministers op de aanbeveling 868/1 over de Beneluxsamenwerking in het kader van internationale events 25/11/2016
862-3 Antwoord van het Comité van ministers op de aanbeveling betreffende de voorgenomen tolheffing op het federaal Duits grondgebied voor de eigenaars van personenvoertuigen (doc. 862/2) 27/11/2015
859-2 Antwoord van het Comité van ministers op de aanbeveling met betrekking tot de misleidende handelspraktijken
jegens bedrijven en particulieren (doc. 859/1)
27/11/2015
854-3 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling over cybersecurity (doc. 854/2) 12/06/2015
858-2 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling over de meeneembaarheid van diploma’s en beroepskwalificaties in de Benelux (doc. 858/1) 27/03/2015
857-2 Antwoord van het Comité van ministers op de aanbeveling over de werking van het Beneluxparlement 20/06/2014
845-2 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling van het Beneluxparlement over de sluiting van de Logistic Support Unit te Eygelshoven (doc. 845/1) 17/06/2013
844-3 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling met betrekking tot het recht op toegang van assistentiehonden (doc. 844/2) 7/12/2013
842-2 Antwoord van het Comité van ministers op de aanbeveling die ertoe strekt de rechten van de gepensioneerde grensarbeiders die een Duits rustpensioen ontvangen in het kader van de belastingprocedure te waarborgen 20/06/2014
841-4 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling naar aanleiding van de in Den Haag op 20 april 2012 gehouden Trilaterale Conferentie over “Fiscale en sociale fraude” (doc. 841/2) 7/12/2013
838-4 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling inzake het levenseinde 21/02/2013
837-3 Antwoord van het Comité van ministers op de aanbeveling betreffende de luchtverkeersleiding 21/03/2014
835-3 Antwoord van het Comité van Ministers op aabeveling Bossen en Klimaat (doc. 835/2) 31/01/2012
834-3 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling van het Benelux-Parlement over nucleaire veiligheid (834/2) 31/01/2013
833-3 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de grensoverschrijdende samenwerking (doc. 833/2) 31/01/2013
832-3 Antwoord van het Comité van Ministers van het Comité van ministers op de aanbeveling betreffende de fiscale maatregelen voor energiebesparing 21/12/2012
831-2 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling over windenergie (doc. 831/1) 21/02/2013
829-3 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende het aids-beleid 16/06/2012
825-3 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling met betrekking tot de Benelux-samenwerking op het gebied van duurzame urbanisatie (doc. 825/1) 17/06/2013
824-4 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbevelingen betreffende de wegbeprijzing 25/04/2012
823-3 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling met betrekking tot het beheer van afval (doc. 823/2) 18/03/2013
822-3 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de intracommunautaire BTW-fraude 30/06/2011
819-2 Antwoord van het Comité van Ministers op de Aanbevelingbetreffende de 65ste verjaardag van Nobelprijswinnaar voor de Vrede, de Birmaanse opponente Aung San Suu Kyi 19/03/2011
818-2 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de Beneluxsamenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening 19/03/2011
817-5 Antwoord van het Comité van Ministers op de schriftelijke vraag van de heer Willem Draps op de aanbeveling betreffende de spoorverbinding (doc. 817/4) 18/03/2013
817-3 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de spoorverbinding 17/06/2011
812-3 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling over grensoverschrijdende rampenbestrijding 10/12/2010
809-2 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende energie en milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling en op de aanbeveling betreffende het gemeenschappelijke beleid in het kader van de 15e klimaatconferentie in december 2009 in Kopenhagen 16/12/2011
807-2 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling m.b.t. sport in het onderwijs 16/06/2012
806-2 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling m.b.t. de Rijdende School 16/12/2011
804-3 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de visserijsector 10/12/2010
802-2 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling tot de follow-up van de mobiliteit van studenten en arbeid en de wederzijdse erkenning van diploma’s 16/06/2012
797-4 Antwoord van het Comité van Ministers over het Ambulanceverdrag tussen België en Nederland 25/03/2010
794-4 Antwoord van het Comité van Ministers over de raadpleging van kentekenregisters der voertuigen 24/06/2010
790-2 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de financiële crisis 19/03/2011
788-3 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende energie en milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling en op de aanbeveling betreffende het gemeenschappelijke beleid in het kader van de 15e klimaatconferentie in december 2009 in Kopenhagen 16/12/2011
782-5 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbevelingen betreffende de wegbeprijzing 25/04/2012
781-2 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling over de voedselveiligheid 3/09/2010
780-3 Antwoord van het Comité van Ministers inzake het Bureau voor Euroregionale samenwerking in Maastricht 25/03/2010
758-5 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de drugsbestrijding op de luchthavens 19/03/2011
752-2 Antwoord van het Comité van Ministers in verband met inschrijving van voertuigen in het buitenland 19/06/2010
733-7 Antwoord van het Comité van Ministers op twee aanbevelingen betreffende het Benelux-Gerechtshof 25/03/2010
723-2 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de Westerschelde 19/03/2011
Top