Categorie: Nieuws

Op maandag 9 november heeft een delegatie van het Beneluxparlement de heer Stef Blok, voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie, ontmoet. Tijdens deze ontmoeting werd er van gedachten gewisseld over diverse thema’s zoals onder andere de evaluatie …

Ontmoeting met de voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie Read More »

De heer Gusty Graas, Voorzitter van het Benelux Parlement, heeft een videoboodschap ingesproken voor de plenaire zitting van 6 november 2020 van de Baltische Assemblee. In deze boodschap herinnert hij aan het belang van regionale samenwerking in Europa en is benadrukt hij de uitstekende …

Boodschap van de Voorzitter aan de Baltische Asssemblee Read More »

Op 30 oktober 2020 kwamen de commissies Justitie en Veiligheid en Financiën en Mobiliteit samen tijdens een hybride commissievergadering in Brussel. De Commissie Justitie en Veiligheid wijdde haar werkzaamheden aan de illegale drugsindustrie en georganiseerde criminaliteit. In dat kader hoorde …

Drugs en nachttreinen Read More »

Op 9 oktober 2020 kwamen verschillende commissies samen in Brussel. De Commissie Sociale Zaken werkte verder aan het thema van de Benelux samenwerking in de strijd tegen COVID 19. De heer Lewalle van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, gespecialiseerd in grensoverschrijdende gezondheidsmateries, schetste …

Commissiedag 9 oktober 2020 Read More »

De drie hoofdthema’s van de plenaire vergadering waren: de gevolgen van Brexit voor de Benelux-landen, de Conferentie over de toekomst van Europa en de rechtsstaat, democratie en mensenrechten in het licht van de recente gebeurtenissen (Wit-Rusland). Gevolgen van Brexit voor …

Plenaire zitting van 2 oktober 2020 Read More »

Het Beneluxparlement heeft op 2 oktober 2020 verschillende sprekers uitgenodigd om de voedselveiligheid in de Benelux-landen te bespreken. De conferentie richtte zich op de toegang tot kwalitatieve voeding, maar ook op de uitdagingen en toekomstmodellen in de ogen van de actoren …

Conferentie over voedselzekerheid Read More »

Het Beneluxparlement komt op 2 oktober 2020 in plenaire vergadering bijeen in Luxemburg. Dit is een hybride vergadering waarbij de leden zowel de mogelijkheid hebben om via een videoconferentie deel te nemen als om fysiek aanwezig te zijn. Alles is zo …

Conferentie voedselveiligheid en plenaire zitting op 2 oktober Read More »

Op 25 september 2020 hield het Benelux parlement een commissie dag in Brussel. De Commissies Justitie (samen met de contactgroepen Noordrijn Westfalen en Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai) en Buitenlandse zaken kwamen samen. De Commissie Justitie hield een eerste bespreking van het voorstel …

25 september 2020: Commissies Justitie en Buitenlandse Zaken Read More »

Het Benelux parlement gaat terug aan het werk na de vakantie tijdens de eerste commissiedag op 25 september 2020. Op de agenda van de Commissie Buitenlandse Zaken staat een debat over rechtstaat, democratie en mensenrechten, meer specifiek in het kader van de …

Terug aan het werk na de vakantie Read More »

Op 4 september 2020 hebben de voorzitters van het Benelux parlement, de Baltische Assemblee en de Noordse Raad deelgenomen aan een digitale vergadering. Tijdens deze bijeenkomst bespraken de parlementariërs onderwerpen als de situatie in Wit-Rusland, COVID-19, en gezamenlijke inspanningen om …

Vergadering met de Baltische Assemblee en de Noordse Raad Read More »