Categorie: Nieuws

Het Benelux parlement kwam op 17 november samen in Brussel voor een commissiedag. De Commissie Justitie zette haar werkzaamheden rond grensoverschrijdende drugscriminaliteit verder en nodigde daarvoor de heer Tony Verachtert, eerste hoofdcommissaris – directie Internationale politiesamenwerking (B) en Liaison Officer …

Drugscriminaliteit, online geweld tegen vrouwen en prioriteiten voor 2024 Read More »

Op vrijdag 10 november 2023 organiseerde het Benelux parlement een conferentie genaamd “Klimaatadaptatie, Energietransitie en Innovatieve projecten” in het Provinciehuis van Groningen. Verschillende experten hebben het woord genomen over deze thema’s. De heer Ruud Paap (NL) van New Energy Coalition …

Conferentie Klimaatadaptatie, Energietransitie en Innovatieve projecten Read More »

Van 31 oktober tot 2 november 2023 vond de 75e zitting van de Noordse Raad plaats in Oslo, Noorwegen. Het Beneluxparlement werd er vertegenwoordigd door ondervoorzitster Patricia Creutz en door de heer Jan Klink, voorzitter van de liberale fractie. Het …

75e zitting van de Noordse Raad in Oslo Read More »

Op 20 oktober 2023 verzamelden de leden van het Benelux parlement in de Senaat in Brussel voor een commissiedag. De Commissie Financiën en Mobiliteit besprak de aanbeveling van het Benelux-jongerenparlement inzake fietsbeleid en besloot om tijdens de volgende vergadering vertegenwoordigers …

Fiets, spoorweg, mensen met een handicap en migratie Read More »

28 en 29 september 2023 – Den Haag Tijdens het Benelux Youth Forum 2023, dat plaatsvond op 28 en 29 september 2023,  kwamen 49 jongeren uit België, Nederland en Luxemburg in Den Haag samen om beleidsaanbevelingen te formuleren over het …

Benelux Youth Forum 2023 Read More »

Op 22 september 2023 vond er een ontmoeting plaats tussenvertegenwoordigers van het Benelux Parlement en een delegatie uit Taiwan. Tijdens de ontmoeting kwamen volgende thema’s aan bod: de regionale samenwerkingen van het Benelux parlement met de Noordse en Baltische assemblees …

Ontmoeting met delegatie uit Taiwan Read More »

Op 22 september 2023 hervatte het Benelux parlement haar werkzaamheden na de zomervakantie. De verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Economie, Landbouw en Energie hebben de laatste hand gelegd aan het programma van de conferentie ‘Klimaatadaptatie – innovatieve …

Klimaatadaptatie, landbouw, cyber- en drugscriminaliteit Read More »

Op 30 juni 2023 werd opnieuw een commissie dag gehouden in Brussel. De verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat en de commissie Economie, Landbouw en Energie kwamen samen om de conferentie ‘Klimaatadaptatie – innovatieve projecten’, van vrijdag 10 november …

Klimaatadaptatie, fietsbeleid en personen met een handicap Read More »

Op 16 en 17 juni 2023 kwam het Benelux parlement samen voor een plenaire zitting in Maastricht. Op de agenda stonden twee thematische debatten: maatschappelijk verantwoord ondernemen en grensoverschrijdende drugscriminaliteit. Het politiek luik van themadebat over maatschappelijk verantwoord ondernemen werd …

Resultaten plenaire zitting van 16 en 17 juni 2023 Read More »

Op 16 en 17 juni 2023 komt het Benelux parlement samen voor een plenaire zitting in Maastricht. Op de agenda staan twee thematische debatten: maatschappelijk verantwoord ondernemen en grensoverschrijdende drugscriminaliteit. Agenda Het politiek luik van themadebat over maatschappelijk verantwoord ondernemen …

Plenaire zitting 16 en 17 juni 2023 Read More »