Categorie: Nieuws

Het Benelux parlement houdt zijn traditionele lentezitting op 17 en 18 maart 2023 in de Eerste Kamer in Den Haag. De werkzaamheden worden gestreamd via www.eerstekamer.nl Het centrale thema van deze zitting is de spoorwegagenda voor reizigersvervoer in de Benelux. …

Plenaire zitting van 17 en 18 maart 2022 Read More »

Op 3 maart 2023 vonden twee commissievergaderingen plaats in Brussel. De Commissie Economie, Landbouw en Energie besprak de prioriteiten van de Commissie voor het landbouwbeleid. De Commissie Buitenlandse Zaken organiseerde een hoorzitting in het thema van de “Migratiestromen binnen de …

Landbouw, migratiestromen en Oekraïne Read More »

Op 9 februari 2023 vond de traditionele ontmoeting plaats tussen het Bureau van het Beneluxparlement en de voorzitter van het Comité van Ministers, de heer Hoekstra. Tijdens deze ontmoeting werden prioriteiten uitgewisseld en de minister onderstreepte het belang van de …

Onmoeting met Wopke Hoekstra, Nederlands Minister van Buitenlandse Zaken Read More »

Op 3 februari 2023 hield het Benelux parlement een commissiedag in Brussel waarbij drie commissies vergaderden. De Commissie Ruimtelijke ordening, Milieu en Klimaat wijdde haar vergadering aan de bespreking van een voorstel van aanbeveling over overstromingen en waterbeheer. De Commissie …

Overstromingen, treinen en migratie Read More »

Het Benelux parlement heeft haar eerste commissiedag van het jaar 2023 gehouden in Brussel op 20 januari 2023. Tijdens deze commissiedag hebben de verenigde commissies Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport & Financiën en Mobiliteit een hoorzitting georganiseerd over grensoverschrijdend …

Telewerk en fake news om het jaar te beginnen Read More »

Zondag 11 december 2022 is de heer  Peter Ester, Eerste Kamerlid en ondervoorzitter van het Beneluxparlement  op 69-jarige leeftijd overleden.  Peter Ester was een inhoudelijke scherpe man en toonde een enorme inzet voor het Beneluxparlement. We zullen hem missen, als …

Overlijden ondervoorzitter Peter Ester Read More »

Op 9 december 2022 werden de Benelux- awards en prijzen uitgereikt. De Benelux award wordt door het Benelux parlement uitgereikt aan personen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de versterking van de politieke samenwerking tussen de Benelux-landen. De …

Awards en Benelux-prijzen 2022 Read More »

Het Benelux parlement vergaderde op 9 en 10 december 2022 in plenaire zitting en organiseerde een themadebat over de samenwerking van de Benelux-landen over defensie. Mevrouw Olena Kondratiuk, ondervoorzitster van het Oekraïnse parlement, was de eregast van dit themadebat. Ze …

Hoogtepunten plenaire zitting 9 en 10 december 2022 Read More »

Het Benelux parlement houdt zijn traditionele decemberzitting op 9 en 10 december 2022 in het Federaal Parlement in Brussel. De werkzaamheden worden gestreamd via deze link (op 9/12) en deze link  (op 10/12) Het centrale thema van deze zitting is …

Plenaire zitting van 9 en 10 december 2022: Samenwerking op vlak van defensie Read More »

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Ook het Beneluxparlement was vertegenwoordigd door zijn voorzitter Patricia Creutz. Het Beneluxparlement …

Parlement aanwezig op Benelux-top Read More »