Categorie: Nieuws

Op vrijdag 8 mei 2020 heeft het Permanent Comité van het Beneluxparlement van gedachten gewisseld over de recente grenssluitingen naar aanleiding van de Covid-19-crisis. De leden van het Comité hebben hun bezorgdheid geuit over deze maatregelen, die vooral voor mensen …

Benelux Parlement wil perspectief bieden om de grenzen terug te openen Read More »

De Belgische ombudsman Pensioenen wijst in zijn jaarverslag 2019 op de gevolgen van de toenemende globalisering. Steeds meer mensen uit andere landen komen werken in België ; andersom verhuizen meer en meer Belgen na hun pensionering naar het buitenland. Zowel …

Belgische Ombudsman Pensioenen vraagt aandacht voor globalisering Read More »

Elke vier jaar stelt de Benelux een meerjarenplan op. Hierin worden de doelstellingen van de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg vastgelegd. Dit moet de organisatie in staat stellen up-to-date te blijven om een voortrekkersrol te spelen in de Europese Unie en de doeltreffendheid …

Het meerjarenplan van de Benelux 2021-2024 Read More »

Om verdere verspreiding van het virus COVID-19 te voorkomen, worden alle commissievergaderingen in de Belgische Senaat afgelast. De commissiedag van 3 april eerstkomend kan dus niet plaatsvinden.

De Commissie Financiën en Mobiliteit organiseerde op vrijdag 6 maart een 2020 een gedachtewisseling met de heer Alexander Gomme van Back on Track Belgium over het perspectief en de evolutie van nachttreinen in de Benelux en de EU. Meer informatie is …

Toekomst van nachttreinen in de Benelux en de EU Read More »

De heren Christophe Colette (Universiteit Luik), Martijn Rumpen (Provincie Limburg) en professor Frank Linde (NIKHEF – Nationaal Instituut voor subatomaire fysica) gaven op vrijdag 6 maart 2020 een presentatie over de Einstein Telescoop. Meer informatie is tevens te vinden op …

Einstein Telescoop in de Benelux Read More »

Op vrijdag 6 maart 2020 kwam de Commissie voor sociale zaken, volksgezondheid, onderwijs en sport samen voor een gedachtewisseling rond studentenmobiliteit in de Benelux. De heer Marc Bertrand, Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, gaf zijn visie op de …

Studentenmobiliteit in de Benelux Read More »

Wegens de overal in Europa oprukkende COVID19-epidemie heeft het Bureau van de Luxemburgse Chambre des Députés beslist dat alle vergaderingen in de Chambre des Députés worden afgelast. De plenaire vergadering van 13 en 14 maart 2020 zal dus niet plaatsvinden. …

Afgelasting van de plenaire vergadering van 13 en 14 maart 2020 Read More »

Op 2 maart 2020 vond een informeel overleg plaats tussen vertegenwoordigers van het Benelux Parlement en van de Nordic Council. Het doel van deze ontmoeting was het bespreken van de jaarprogramma’s 2020 van beide organisaties en na te gaan voor …

2 maart 2020: Overleg met Nordic Council Read More »

Op 25 februari 2020 trapte Nederlands Buitenlandminister Stef Blok het Nederlands Voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux Unie af in Brussel. Dit gebeurde in aanwezigheid van de ondervoorzitters van het Benelux Parlement, mevrouw Patricia Creutz-Vilvoye en de …

Voorstelling van het Nederlands voorzitterschap van Benelux voor 2020 Read More »