Categorie: Nieuws

Op 9 december 2022 werden de Benelux- awards en prijzen uitgereikt. De Benelux award wordt door het Benelux parlement uitgereikt aan personen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de versterking van de politieke samenwerking tussen de Benelux-landen. De …

Awards en Benelux-prijzen 2022 Read More »

Het Benelux parlement vergaderde op 9 en 10 december 2022 in plenaire zitting en organiseerde een themadebat over de samenwerking van de Benelux-landen over defensie. Mevrouw Olena Kondratiuk, ondervoorzitster van het Oekraïnse parlement, was de eregast van dit themadebat. Ze …

Hoogtepunten plenaire zitting 9 en 10 december 2022 Read More »

Het Benelux parlement houdt zijn traditionele decemberzitting op 9 en 10 december 2022 in het Federaal Parlement in Brussel. De werkzaamheden worden gestreamd via deze link (op 9/12) en deze link  (op 10/12) Het centrale thema van deze zitting is …

Plenaire zitting van 9 en 10 december 2022: Samenwerking op vlak van defensie Read More »

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Ook het Beneluxparlement was vertegenwoordigd door zijn voorzitter Patricia Creutz. Het Beneluxparlement …

Parlement aanwezig op Benelux-top Read More »

Op 25 november 2022 organiseerde het Benelux parlement weer een commissiedag in Brussel. De Commissie Ruimtelijke ordening en klimaat zette de follow-up van de conferentie over waterbeheer (oktober 2022) op de agenda en hield een eerste bespreking over een conceptaanbeveling …

Waterbeheer, verantwoord ondernemen, Fake news en defensie Read More »

Op 18 november 2022 werd door het Benelux parlement een commissiedag gehouden in Brussel. De commissie Financiën en Mobiliteit organiseerde een hoorzitting over het thema “Het beleid inzake belastingen op brandstoffen in het licht van de evolutie van het wagenpark” …

Belastingen op brandstoffen en Jaarplan 2023 Read More »

De 74ste zitting van de Nordic council, tevens hun 70ste verjaardag, vond plaats in Helsinki van 31 oktober tot 3 November 2022. De Noordse Raad is het officiële orgaan voor formele interparlementaire samenwerking. Hij werd opgericht in 1952 en telt …

74ste zitting van de Nordic Council Read More »

Het Benelux parlement is aanwezig bij de 41e zitting van de Baltic Assembly die doorging in Riga op 27 en 28 oktober 2022. Voorzitter Patricia Creutz stelde er het statement voor van het Benelux parlement over de schandalige activiteiten van …

41ste zitting van de Baltic Assembly Read More »

De commissie Buitenlandse zaken van het Benelux parlement heeft tijdens haar laatste vergadering op 21 oktober 2022 een statement aangenomen over de houding van de Russische federatie (STATEMENT OF THE COMMITTEE FOR FOREIGN AFFAIRS OF THE BENELUX PARLIAMENT REGARDING THE …

Statement over de houding van de Russische Federatie Read More »

De Benelux Unie organiseerde op 13 oktober 2022 een conferentie over de toekomst van thuiswerken in een grensoverschrijdend perspectief. Thuiswerk heeft na de Covid crisis immers een hoge vlucht genomen en de technologische middelen die voorhanden zijn maken dit ook …

Conferentie toekomst thuiswerken Read More »