Categorie: Nieuws

Het Benelux parlement wil zijn steun betuigen aan de collega’s van de Baltische assemblee, met wie we een structurele en nauwe samenwerking hebben. Sinds meer dan dertig jaar hebben beide assemblees een geprivilegieerde relatie. Het oprukken van Russische militairen in …

Oekraïne, steun aan de Baltische assemblee Read More »

Op 18 februari 2022 heeft het Benelux parlement in Brussel een commissiedag gehouden. De Commissie sociale zaken, volksgezondheid, onderwijs en sport heeft de heren Jérôme Aass en David Baele, federale ombudsmannen (B), uitgenodigd om de stand van zaken op te …

Arbeidsmobiliteit, online geweld en energietransitie Read More »

Op 4 februari 2022 hield het Benelux Parlement een commissiedag in Brussel. De commissie Economie, Landbouw en Energie besteedde haar vergadering aan de voorbereidingen voor het themadebat over waterstof tijdens de plenaire vergadering van 25 maart 2022. Het voorl opig …

Waterstof en toekomst van Europa Read More »

Het Benelux parlement heeft op 21 januari 2022 een commissiedag gehouden in Brussel. De Commissie Financiën en Mobiliteit wijdde haar werkzaamheden aan samenhangende thema’s met betrekking tot goederenvervoer per vrachtwagen. De uitbreiding van het systeem van de digitale vrachtbrief (e-CMR) …

Vervoer per vrachtwagen en energietransitie Read More »

De jaarprogramma’s 2022 van de commissies staan online: Klik hier!

Het Benelux Parlement wenst iedereen een mooi 2022 toe! Een nieuw jaar biedt nieuwe vooruitzichten, nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen en die wenst het Benelux Parlement ten volle te benutten. Er werd weer een ambitieus jaarprogramma opgesteld waarmee onze commissies …

Happy 2022! Read More »

In de marge van de plenaire zitting van het Benelux parlement op 10 en 11 december 2021 hebben het presidium van de Baltische Assemblee en het bureau van het Benelux parlement het document over de gemeenschappelijke prioriteiten voor 2022-2023 ondertekend. …

Samenwerking met Baltische Assemblee wordt verder gezet Read More »

Op 10 en 11 december 2021 hield het Benelux parlement een plenaire zitting te Brussel. Klik hier voor het programma… Op de eerste dag stond een themadebat over het economisch herstel na de coronacrisis op de agenda. In het deel …

Plenaire zitting over economische relance Read More »

Op 10 en 11 december 2021 komt het Benelux parlement weer samen in plenaire zitting in Brussel. Het volledige programma: Klik hier! Het centrale thema van deze vergadering is het economische herstel na de coronacrisis. Het eerste deel van dit …

Economisch herstel: plenaire zitting op 10 en 11 december 2021 Read More »

Op 26 november 2021 organiseerde het Beneluxparlement een commissiedag. De Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport besprak haar voorstel van aanbeveling over grensoverschrijdende studentenmobiliteit. Het voorstel werd goedgekeurd en zal worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van december 2021. …

Prioriteiten voor 2022, studentenmobiliteit, digitale Benelux en Jaarplan 2022 Benelux Unie Read More »