Categorie: Nieuws

Eerste Benelux Forum van Europees Jongerenparlement

Op het Eerste Benelux Forum van het European Youth Parliament (Brussel, 2-3 oktober 2018) worden de klimaatdoelstellingen, het geweld tegen vrouwen, de regionale samenwerking en de circulaire economie behandeld. De workshops vinden plaats bij de Benelux-unie, de plenumvergadering in de

Press book 16.04.2018 – 29.06.2018

Klik hier om het Press Book te downloaden

Benelux Awards en Prijzen uitgereikt

Dit jaar kregen Karl-Heinz Lambertz en Roger Negri Benelux Awards voor hun politieke inzet voor de Benelux-samenwerking. De Duitstalige Belg Lambertz is voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s. Negri is lid van de Luxemburgse Chambre des Députés. De

Bevordering van vrachtvervoer per spoor

Hoewel het wel degelijk zijn plaats verdient in de multimodale keten, blijft het vrachtvervoer per spoor tussen de Benelux-landen onderbenut: amper 4,1% van het vrachtvervoer in de Benelux gebeurt via het spoor. Voor de versoepeling van het vrachtvervoer per spoor

Samenwerken maakt weesgeneesmiddelen beterkoop

België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland werken in het platform www.beneluxa.org samen om nieuwe weesgeneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te stellen. Een weesgeneesmiddel dient voor een ernstige en zeldzame aandoening, een ziekte die minder dan 5 op

Benelux Data Warehouse voor zelfrijdende auto’s

Voor zelfrijdende auto’s is de uitbouw van 5G-verbindingen noodzakelijk. Het Benelux-parlement wil ook stabiele connecties aan de grenzen, de harmonisering van de verkeerswetgeving én een Benelux Data Warehouse waarin alle gegevens uit de zwarte dozen van zelfrijdende auto’s in real

Politiesamenwerking en drugs

De regeringen van de Benelux-landen moeten werken aan een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak van de grensoverschrijdende drugsproblematiek dankzij de vermindering van het aanbod en de opvoering van het overleg tussen de gerechtelijke autoriteiten. Zo luidt een bijna unanieme aanbeveling van

Gevolgen van de Brexit voor de Benelux

Daarover handelde het actualiteitsdebat in het Benelux-parlement op 15 juni 2018. Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD) noemt de Brexit geen win-win verhaal, maar een loose –loose verhaal. Hij pleitte voor een Noordzee-unie tussen de Benelux en het VK. Voor Europees

Plenaire vergadering

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni is de volgende plenaire vergadering. Klik hier voor de agenda van de plenaire vergadering…

Benelux viert 60ste verjaardag

Het 60-jarige bestaan van de Benelux Unie werd gevierd onder het motto ‘Een jonge en groene Benelux’. In zijn toespraak onderstreepte de Belgische minister van Buitenlandse zaken Didier Reynders het belang van de politieke samenwerking en de meerwaarde van het

Top