Categorie: Nieuws

Op 1 en 2 december 2023 heeft het Benelux parlement een plenaire zitting georganiseerd in Middelburg (NL). Het centrale thema van deze zitting was de migratiestromen in de Benelux. Diverse experten kwamen aan het woord om de problematiek vanuit verschillende …

Plenaire zitting Middelburg Read More »

In de marge van de plenaire zitting van het Benelux parlement op 1 en 2 december 2023 ondertekenden de vertegenwoordigers van de Baltische Assemblee en het Benelux Parlement een gezamenlijke verklaring over de prioriteiten van de samenwerking tussen beide assemblees …

Prioriteiten samenwerking met Baltische Assemblee Read More »

Op 29 november 2023 organiseerde minister-president Rutte zijn collega’s minister-president Frieden van Luxemburg en Eerste Minister De Croo van België voor de Benelux Top. Minister-president Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen sloot later ook aan bij de bijeenkomst. De premiers …

Benelux Top in Rotterdam Read More »

Op 1 en 2 december 2023 komt het Benelux parlement samen voor een plenaire zitting in Middelburg. Op de agenda staan twee thematische debatten: migratiestromen in de Benelux-landen en (juridische) grensbelemmeringen in de grensregio. Programma… Het eerste themadebat over migratiestromen …

Plenaire zitting van 1 en 2 december 2023 Read More »

Op 27 november 2023 kwamen de verschillende commissies van het Benelux parlement samen voor een informele presentatie van de hoofdlijnen van het conceptjaarplan 2024 van de Benelux Unie. Het jaarplan is traditioneel opgebouwd rond de vier grote pijlers waarin de …

Informele voorstelling Jaarplan 2024 Read More »

Op 23 en 24 november 2023 kwamen de vertegenwoordigers en voorzitters van de Baltische parlementen en de ministers van Buitenlandse Zaken van de Baltische staten bijeen in Tallinn voor de 42e zitting van de Baltische Assemblee en de Baltische Raad. …

42e zitting van de Baltische Assemblee Read More »

Op 23 en 24 november 2023 werd de 42e zitting van de Baltische Assemblee georganiseerd in Talinn. In de marge van deze vergadering werden tijdens een ceremonie in de Concertzaal van de Estse Academie voor Muziek en Theater de prijzen …

Medaille van Baltische Assemblee voor secretaris-generaal Benelux parlement, Christine Bogaert Read More »

Het Benelux parlement kwam op 17 november samen in Brussel voor een commissiedag. De Commissie Justitie zette haar werkzaamheden rond grensoverschrijdende drugscriminaliteit verder en nodigde daarvoor de heer Tony Verachtert, eerste hoofdcommissaris – directie Internationale politiesamenwerking (B) en Liaison Officer …

Drugscriminaliteit, online geweld tegen vrouwen en prioriteiten voor 2024 Read More »

Op vrijdag 10 november 2023 organiseerde het Benelux parlement een conferentie genaamd “Klimaatadaptatie, Energietransitie en Innovatieve projecten” in het Provinciehuis van Groningen. Verschillende experten hebben het woord genomen over deze thema’s. De heer Ruud Paap (NL) van New Energy Coalition …

Conferentie Klimaatadaptatie, Energietransitie en Innovatieve projecten Read More »

Van 31 oktober tot 2 november 2023 vond de 75e zitting van de Noordse Raad plaats in Oslo, Noorwegen. Het Beneluxparlement werd er vertegenwoordigd door ondervoorzitster Patricia Creutz en door de heer Jan Klink, voorzitter van de liberale fractie. Het …

75e zitting van de Noordse Raad in Oslo Read More »