Categorie: Nieuws

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, terwijl er een ‘mismatch’ is tussen vraag en aanbod. Arbeidsmobiliteit wordt dan een deel van het antwoord, maar ligt nog veel te laag. Wat kunnen we daaraan doen, vroeg het Benelux-parlement zich af …

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt en openbaar vervoer Read More »

Hoogtepunten van het Nederlands voorzitterschap 2017-2018: Klik hier!

Op vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart 2019 is de volgende plenaire vergadering.  Klik hier om het programma te raadplegen…

Op vrijdag 22 maart 2019 wordt vanaf 14u30 een themadebat gehouden over het juridische kader van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Onder meer de Luxemburgse ombudspersoon Claudia Monti zal de meest voorkomende klachten van de grensarbeider oplijsten. Vanaf 2020 wordt het openbaar …

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt Read More »

Als onderzoeker arbeidsrecht en sociaal beleid aan de universiteit in Tilburg deelde dr. Jan Cremers in de commissievergadering van 1 maart 2019 zijn inzichten over de arbeidsmobiliteit in de Benelux. Hij legde de vinger op schijnconstructies, misleidend bankroet, de handel …

Arbeidsmobiliteit Read More »

Klik hier om het press book te downloaden

Isabelle Schroeder van het Luxemburgse departement voor de Gelijkheid van kansen overliep op de commissiedag van 8 februari 2019 de juridische stand van zaken in haar land. Met de zin “Je kan het geweld tegen vrouwen pas aanpakken, wanneer je …

Geweld tegen vrouwen Read More »

De nieuwsbrief over het voorbije parlementaire jaar is er: Klik hier!

De jaarprogramma’s 2019 van de commissies staan online: Klik hier!

Wij wensen u een fantastisch 2019!