Categorie: Nieuws

De commissie Buitenlandse zaken van het Benelux parlement heeft tijdens haar laatste vergadering op 21 oktober 2022 een statement aangenomen over de houding van de Russische federatie (STATEMENT OF THE COMMITTEE FOR FOREIGN AFFAIRS OF THE BENELUX PARLIAMENT REGARDING THE …

Statement over de houding van de Russische Federatie Read More »

De Benelux Unie organiseerde op 13 oktober 2022 een conferentie over de toekomst van thuiswerken in een grensoverschrijdend perspectief. Thuiswerk heeft na de Covid crisis immers een hoge vlucht genomen en de technologische middelen die voorhanden zijn maken dit ook …

Conferentie toekomst thuiswerken Read More »

Op 21 oktober 2022 kwam het Beneluxparlement samen voor een commissiedag. De verenigde commissies grensoverschrijdende samenwerking & Economie, Landbouw en Energie hebben hun vergadering gewijd aan het thema van “maatschappelijk verantwoord ondernemen”. Ze hadden daarvoor volgende sprekers uitgenodigd: Mevrouw Manon …

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Oekraine en defensie Read More »

Op 14 oktober organiseerde het Benelux parlement een conferentie met als thema “overstromingen en waterbeheer – want het water stopt niet aan de grens” in het Duitstalig parlement in Eupen. Rapporteurs voor dit thema zijn Cécile Hemmen (Lux), Gwenaëlle Grovonius …

Overstromingen en waterbeheer Read More »

Op 30 september 2022 gingen de werkzaamheden van het Benelux Parlement weer van start en werd het nieuwe parlementaire jaar ingeluid. De commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport heeft haar vergadering gewijd aan de pvolging van de aanbeveling met …

Pandemieën en fietsbeleid Read More »

Het Beneluxparlement heeft op 1 juli 2022 in Brussel zijn laatste commissiedag voor het zomerreces gehouden. De Commissie buitenlandse zaken is bijeengekomen om haar werkzaamheden voort te zetten met betrekking tot de samenwerking van de Benelux-landen inzake defensie, de Europese …

Defensie, overstromingen en fake news Read More »

Op uitnodiging van de commissie Gezondheid, Welzijn en Gezin van de Baltische Assemblee heeft voorzitster Patricia Creutz op 9 en 10 juni 2022 deze vergadering in Tallinn (Estland) bijgewoond. Op deze vergadering werd gesproken over de  gezondheidsuitdagingen in de Baltische …

Baltische assemblee: Health, Welfare and Family Committee Read More »

Op 24 juni 2022 werd in Brussel een vergadering gehouden van het Benelux netwerk van ombudspersonen in aanwezigheid van mevrouw Patricia Creutz, voorzitster van het Benelux parlement. Tijdens deze ontmoeting werd er van gedachten gewisseld over de vraag welke acties …

Benelux netwerk ombudspersonen Read More »

Het Benelux Parlement organiseerde op 17 en 18 juni 2022 haar plenaire zitting in het Waals Parlement. Programma: Klik hier! Het themadebat werd gewijd aan het thema duurzame mobiliteit. Tijdens het debat nam onder andere Europees Commissaris Frans Timmermans het …

Plenaire zitting van 17 en 18 juni 2022 Read More »

Op 17 en 18 juni 2022 houdt het Benelux parlement een plenaire zitting in het Waals Parlement. Het volledige programma: Klik hier! Het themadebat van vrijdag zal volledig gewijd worden aan het thema van de duurzame mobiliteit. De luiken duurzaam …

Duurzame mobiliteit centraal thema van de plenaire zitting Read More »