Conferentie van de Baltic Assembly “Energy future of the Baltic States: addressing regional challenges together”

Ondervoorzitsters mevrouw Creutz en mevrouw Closener hebben samen met mevrouw Agostino, voorzitster van de commissie Economie, Energie en Landbouw het Benelux parlement vertegenwoordigd op de conferentie van de Baltic Assembly  “Energy future of the Baltic States: addressing regional challenges together”, op 16 en 17 mei 2024 in Vilnius.

Gelet op de thema’s die op de agenda van het Benelux parlement staan, was de deelname aan deze conferentie bijzonder nuttig, mede ter voorbereiding van het themadebat van de volgende plenaire zitting (veiligheid van de havens) en van de conferentie over windenergie, innovatieve projecten en beveiliging van de kritieke infrastructuur die zal plaatsvinden in Oostende op 25 oktober 2024.

Tijdens de eerste sessie waar de focus lag op meer samenwerking en coördinatie tussen de Baltische Staten om de energiezekerheid en -onafhankelijkheid in de regio te vergroten nam mevrouw Creutz het woord. De ondervoorzitster ging vooral in op de bredere Europese context en wees op de grote impact van de Russische inval in Oekraïne op de economie en energiezekerheid van de regio. Ze benadrukte dat de Baltische staten en de Benelux-landen moeten samenwerken om een veerkrachtige energiemarkt te creëren. Ze stond stil bij de EU-sancties tegen Rusland en de heroriëntatie van de Europese energieleveringen, en onderlijnde het belang van het gebruik van bevroren Russische tegoeden voor de wederopbouw van Oekraïne. Ze onderstreepte de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking voor de groene transitie en weerspiegelde het gedeelde publieke sentiment in de Benelux-landen voor versnelde klimaatactie.