Fietsbeleid, spoorwegagenda, toekomst van de landbouw, veiligheid in de havens en EU-handelsbeleid

Op 24 mei 2024 was er weer een commissiedag van het Benelux parlement gepland  in Brussel.

De Commissie Financiën en Mobiliteit heeft tijdens deze vergadering twee voorstellen van aanbeveling goedgekeurd: een voorstel over het fietsbeleid en een voorstel over de spoorwegagenda van de Benelux. Beide voorstellen zullen worden voorgelegd aan de plenaire vergadering op 14 juni 2024 in Den Haag.

De Verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Economie, Landbouw en Energie hebben verder gewerkt aan een aanbeveling over de “toekomst van de landbouw”.

De Verenigde commissies Justitie en Veiligheid & Grensoverschrijdende Samenwerking werkte verder aan het thema “veiligheid in de havens” dat ook centraal zal staan tijdens de plenaire zitting van 14 juni 2024. De heer Yannick Herrebaut, Cyber Resilience Manager van de Haven van Antwerpen-Brugge (B), werd uitgenodigd voor een uiteenzetting.

De Commissie Buitenlandse Zaken heeft in het kader van de werkzaamheden rond het thema: “De modernisering van het EU-handelsbeleid en de daaraan gekoppelde gevolgen van de Brexit” een hoorzitting georganiseerd met volgende experten:

– De heer Olivier Joris, permanent afgevaardigde van het Verbond van Belgische ondernemingen (VBO) bij BUSINESSEUROPE (B)

– Mevrouw Laura Stam, adviseur Europese zaken bij VNO-NCW en MKB-Nederland (NL)