Plenaire zitting – Veiligheid van de havens

Op 14 juni 2024 organiseert het Benelux Parlement een plenaire zitting in Den Haag met als centraal thema de veiligheid in de havens.

Programma

Het thema zal worden ingeleid met uiteenzettingen over het nationaal beleid in elk land door:

  • staatssecretaris van Douane, Aukje De Vries (NL)
  • minister van Mobiliteit en Openbare Werken (via videoboodschap), Yuricko Backes (LUX)
  • vertegenwoordiger van het Nationaal Drugscommissariaat, Geert Vandervelden (B)

Daarna komen twee specifieke luiken aan bod: de veiligheid van de fysieke infrastructuur en de veiligheid van de digitale infrastructuur.

Wat de fysieke infrastructuur betreft, zullen o.a. René De Vries, havenmeester van Rotterdam en Niels Vanlaer, kapitein van de haven Antwerpen-Brugge het woord nemen.

Het luik over digitale infrastructuur zal het woord geven aan Marijn Van Schoote, Chief Information Security Officer van de Haven van Rotterdam en Jolijn Delissen, adviseur in havenveiligheid van North Sea Port.

In beide luiken komen ook de uitwisseling van best practices aan bod aan de hand van sprekers uit de aanwezige internationale delegaties. Voor het eerst zal er ook een delegatie van de British-Irish Parlementary Assembly aanwezig zijn.

Na de verschillende uiteenzetting volgt er een paneldebat met de leden van het Benelux parlement.

Tijdens deze plenaire zitting zullen ook drie voorstellen van aanbeveling ter stemming worden voorgelegd: