Fietsbeleid, spoorwegagenda, veiligheid in de havens en toekomst van de landbouw

Het was weer commissiedag in Brussel deze 26 april 2024.

In de Commissie Financiën en Mobiliteit werden twee voorstellen van aanbeveling besproken. Deze voorstellen over “het fietsbeleid” en “de spoorwegagenda van de Benelux” zullen in een volgende commissievergadering ter stemming worden voorgelegd.

De verenigde commissies Justitie en Veiligheid & Grensoverschrijdende Samenwerking werkten verder aan het thema “veiligheid in de havens”. De parlementsleden bespraken de voorbereiding van de plenaire zitting in Den Haag van 14 en 15 juni 2024 over het thema en hadden een gedachtewisseling met de dames Gabriëlla Griffioen en Marleen Biezeno, beleidsmedewerkers bij het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid.

De verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Economie, Landbouw en Energie hebben de werkzaamheden over het thema “Toekomst van de landbouw” verdergezet. Er werd een hoorzitting georganiseerd met:

– de heer Joris Relaes, Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) (België)

– de heer Marc Jacobs, auteur van ‘Van aardbeving tot zoönose – Over de inzet van modellen voor beleid’