Theme Session Nordic Council, Tórshavn, 8 en 9 april 2024

Het belang van gezamenlijke Noordse infrastructuur, standaardisatie van militaire uitrusting, de bereidheid van jongeren om hun land te verdedigen en manieren om te reageren op hybride bedreigingen waren enkele van de onderwerpen die het meest werden besproken tijdens het themadebat over veiligheid, vrede en paraatheid in de Noord-Atlantische Oceaan op de themasessie van de Noordse Raad op de Faeröer, op 8 en 9 april jongstleden

De heer Van den Bergh en de heer Vanlouwe vertegenwoordigden het Benelux parlement  op dit belangrijk en actueel debat.

De heer Vanlouwe richtte zich in zijn tussenkomst op de Noordzee en het belang van de beveiliging van de infrastructuur, dit ook gezien de toekomstige werkzaamheden van het Benelux parlement over dit onderwerp.