Plenaire zitting 16 en 17 juni 2023

Op 16 en 17 juni 2023 komt het Benelux parlement samen voor een plenaire zitting in Maastricht. Op de agenda staan twee thematische debatten: maatschappelijk verantwoord ondernemen en grensoverschrijdende drugscriminaliteit.

Agenda

Het politiek luik van themadebat over maatschappelijk verantwoord ondernemen zal worden ingeleid door videoboodschappen van o.a. eurocommissaris voor Justitie Didier REYNDERS en Nederlands minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje SCHREINEMACHER.

Tijdens het luik over wetenschap en bedrijfsleven geven volgende experten een uiteenzetting:

  • Harm Jan DE KLUIVER, hoogleraar ondernemingsrecht, Universiteit van Amsterdam
  • Başak BAĞLAYAN, secretaris-generaal van het Nationaal Contactpunt van de OESO Luxemburg, ministerie van Economische Zaken
  • mevrouw Ingrid DE CALUWÉ, Director Policy & Public Affairs at Pfizer NL

Het debat wordt afgesloten met een gedachtewisseling en de stemming van een voorstel van aanbeveling over dit onderwerp.

Het themadebat over grensoverschrijdende drugscriminaliteit zal uit drie delen bestaan. In het eerste deel komt het beleid aan bod aan de hand van mevrouw Dilan YEŞILGÖZ-ZEGERIUS, minister van Justitie en Veiligheid (Nederland) en de heer Vincent VAN QUICKENBORNE, vice-eersteminister en minister van Justitie (België).

Het tweede deel wordt gewijd aan de aspecten die verband houden met politie en parket. Daarvoor komen drie experten aan het woord:

  • de heer Ben KÖKE, hoofd van het Bureau voor Euregionale Strafrechtelijke Samenwerking (BES)
  • dr. Math NOORTMANN, Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility
  • de heer Xander BEENHAKKERS, hoofd Operatiën en lid van de eenheidsleiding bij de Politie-eenheid Limburg

Daarnaast komen best practices aan bod uit de Baltische landen.