Telewerk, maatschappelijk verantwoord ondernemen en migratiestromen

De commissies van het Benelux parlement zijn tijdens de commissiedag van 2 juni 2023 samengekomen in Brussel.

De verenigde commissies Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport & Financiën en Mobiliteit organiseerden een hoorzitting in het thema ‘Grensoverschrijdend telewerk in de Benelux’ met de heer Marc Morsa, Adviseur internationale strategieën, Senior Legal Officer, FOD Sociale Zekerheid, België.

De verenigde commissies Economie, Landbouw en Energie & Grensoverschrijdende Samenwerking werkten verder rond het thema ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ en bespraken een voorstel van aanbeveling.

De commissie Buitenlandse Zaken nodigde de heer Mark Elchardus, gewezen hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), België, uit voor een hoorzitting in het kader van de werkzaamheden rond  ‘Migratiestromen binnen de Benelux vanuit een internationaal perspectief’.