Geweld tegen vrouwen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en personen met een handicap

De Commissies van het Benelux parlement zijn op 12 mei 2023 samengekomen.

De commissie voor Justitie en Veiligheid heeft in het kader van het thema “Cybercriminaliteit – Geweld tegen vrouwen in de digitale wereld” een hoorzitting gehouden met mevrouw Serap YILDIRIM en de heer Gjalt HOFSTRA van SafetyNed. Er werd eveneens een bespreking gehouden van het ontwerpprogramma van het thematisch debat over grensoverschrijdende drugscriminaliteit dat zal plaatsvinden tijdens de plenaire vergadering van vrijdag 16 juni 2023.

De verenigde commissies voor Grensoverschrijdende Samenwerking en voor Economie, Landbouw en Energie werken verder aan het thema ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, daarvoor werd een hoorzitting georganiseerd met de heer Dan Dionisie, Head of Unit Company Law bij de Europese Commissie, Directorate-General for Justice and Consumers. Er werd eveneens een bespreking gehouden van het voorstel van aanbeveling.

De commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport heeft een nieuw thema aangevat:  ‘Deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven’. In dat kader heeft de heer Daan de Kort een inleidende uiteenzetting gegeven.