Belastingen op brandstoffen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en migratiestromen

Het Benelux parlement kwam op 21 april 2023 samen voor een commissiedag in Brussel.

De Commissie Financiën en Mobiliteit organiseerde een hoorzitting rond het thema “Het beleid inzake belastingen op brandstoffen in het licht van de evolutie van het wagenpark”. De heer Olivier Neirinck, technisch directeur van Brafco (Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars), en de heer Alain Jousten, professor openbare financiën en codirecteur van het “Tax Institute” van de Universiteit van Luik werden uitgenodigd voor een uiteenzetting.

De verenigde commissies Economie, Landbouw en Energie & Grensoverschrijdende Samenwerking hebben de werkzaamheden over het thema “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” verdergezet. De heer Antoine Kremer, hoofd Europese Zaken van de ABBL (Association des Banques et Banquiers Luxembourg), en de Association Luxembourgeoise de l’Industrie des Fonds (ALFI) en de Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances (ACA) werd als expert uitgenodigd voor een hoorzitting.  Daarnaast werd ook een voorstel van aanbeveling over het thema besproken.

De Commissie Buitenlandse Zaken besteedde haar vergadering aan het onderwerp “Migratiestromen binnen de Benelux vanuit een internationaal perspectief” en ontving daarvoor tijdens een hoorzitting de heer Jean-Paul Reiter, directeur bij de Directie Immigratie, Ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken van het Groothertogdom Luxemburg en de heer Mark Elchardus, gewezen hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), België.