Zitting van de Nordic Coucil “Nordic energy supply in a time of uncertainty”

Op 14 en 15 maart 2023 woonde ondervoorzitster Patricia Creutz de zitting van de Nordic Council bij met als hoofdthema “Nordic energy supply in a time of uncertainty”.

In de toespraken van beleidspersonen, het panel van experten, het debat met parlementsleden en internationale gasten, werd vooral de nadruk gelegd op het “Energy Trilemma”, met name zekerheid, duurzaamheid en energieprijzen.

Tijdens haar toespraak onderlijnde onze ondervoorzitster vooral de werkzaamheden van het Benelux Parlement met betrekking tot waterstof, wat veel interesse opwekte. Binnenkort wordt een een videoconferentie georganiseerd met de voorzitters van de bevoegde commissies om onze expertise op dat vlak te delen en onze samenwerking op dat gebied verder te verfijnen.

Na de zitting volgde een zeer interessant bezoek aan een “Geothermal power plant” in de nabije omgeving van Reykjavik, en één van de 5 grootste geothermische sites ter wereld, waar behalve de elektriciteitsmaatschappij, ook werd gedemonstreerd hoe CO2 capture uit de lucht en het mineraliseren van CO2 worden gerealiseerd.

Hoewel de IJslandse natuur en ligging vrij uniek zijn  – 99, 9 % van de energie komt uit geothermie en 90 % van de huizen wordt op deze manier verwarmd- kan ongetwijfeld veel worden geleerd van elkaars best practices en is internationale en regionale samenwerking in deze onzekere tijden des te belangrijker.

De Benelux-landen zullen de doelstellingen van de waterstofstrategie niet alleen kunnen verwezenlijken en daarom is samen werken en het uitwisselen van best practices met de Noordse en Baltische landen essentieel.