Hoogtepunten van de plenaire zitting van 17 en 18 maart 2023

Op 17 en 18 maart 2023 heeft het Benelux parlement haar plenaire zitting gehouden in de Eerste Kamer in Den Haag. Klik hier voor het programma…

Tijdens de eerste dag van de plenaire zitting werd het themadebat georganiseerd. Het thema was deze keer de spoorwegagenda voor het reizigersvervoer in de Benelux.

Bij aanvang schetste spoorwegexpert Herman Welter de huidige situatie en problematiek. In zijn ogen ontbrak het in het verleden vooral aan een lange termijn visie en werden veel kansen gemist.

Politieke verantwoordelijken uit de drie landen schetsten het nationaal beleid:

– Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (NL)

– Georges Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit (B) (videoboodschap)

– Raphaël Zumsteeg, Directeur – Directie Spoorwegen van het ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (LUX)

Elk van de drie landen plant investeringen op het spoor en ziet de trein als een duurzaam en volwaardig transportmiddel. De trein wordt ook bij de reizigers steeds populairder om over de grenzen heen te reizen. Toch moeten voor een vlotter grensoverschrijdend verkeer nog juridische en technische barrières worden aangepakt. Vlot grensoverschrijdend spoorverkeer in de Benelux is een kostbare ambitie en het is belangrijk om de tijd te nemen om de situaties goed te analyseren om de juiste keuzes te maken.

Gebruikersorganisaties kwamen ook aan het woord en hekelden het gebrek aan visie. De reiziger wil vooral een “easy rail”. De organisaties roepen op om de grenstoeslagen af te schaffen en werk te maken van de “missing links” in de spoorweginfrastructuur.

De heer Wopke Hoekstra,  minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie, was eveneens aanwezig op de plenaire zitting om de Prioriteiten 2023 van het Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie voor te stellen.

Tijdens de tweede dag van de plenaire zitting werd een verklaring goedgekeurd over de situatie in Oekraïne waarin het Benelux parlement de gewapende agressie van de Russische Federatie tegen het volk van Oekraïne; de agressie van Rusland die zware gevolgen heeft voor personen die behoren tot bepaalde kwetsbare groepen, waaronder vrouwen, kinderen en nationale en etnische minderheden; de onwettige deportatie door Rusland van kinderen in de bezette delen van Oekraïne en de opzettelijke aanvallen van Rusland op civiele infrastructuur resoluut veroordeelt.

Er werd ook een gedachtewisseling gehouden over grensoverschrijdend telewerk. Sinds de coronapandemie is het telewerk enorm toegenomen, ook bij grenswerknemers. Dit brengt echter administratieve problemen met zich mee gezien het specifieke statuut van deze werknemers. Daarom roept het Benelux Parlement de Europese Unie op om, samen met de sociale partners, op het Europese niveau dringend een oplossing uit te werken voor de fiscale en sociaalrechtelijke problemen op het punt van grensoverschrijdend telewerk, waarbij gelijke behandeling voorop staat en discriminatie wordt vermeden, en waarbij een eenvormige definitie wordt gehanteerd van het begrip “telewerk”. Verklaring

Daarnaast werd een aanbeveling goedgekeurd over fake news die onder andere oproept om intensief samen te werken om de platformen op hun verantwoordelijkheden te wijzen, mediaopvoeding te stimuleren waar mogelijk, kwaliteitsjournalistiek te stimuleren en aandacht te hebben voor de vrije meningsuiting en andere grondrechten bij de implementatie van de Digital Services Act (DSA).

Er werd eveneens een aanbeveling aangenomen over overstromingen en waterbeheer die onder andere aandacht vraagt voor betere schadeafhandeling, het opzetten van een grensoverschrijdend coördinatieorgaan en een waarschuwingsmechanisme en oproept tot maatregelen voor een beter waterbeheer zowel ten tijde van droogte als overstroming. Aanbeveling

Ten slotte werd de heer Pim van Ballekom (VVD) benoemd als voorzitter van de assemblee.