Plenaire zitting van 17 en 18 maart 2022

Het Benelux parlement houdt zijn traditionele lentezitting op 17 en 18 maart 2023 in de Eerste Kamer in Den Haag. De werkzaamheden worden gestreamd via www.eerstekamer.nl

Het centrale thema van deze zitting is de spoorwegagenda voor reizigersvervoer in de Benelux.

Programma

Dit thematische debat zal uit verschillende delen bestaan.

Bij aanvang zal spoorwegexpert Herman Welter de huidige situatie en problematiek schetsen. Politieke verantwoordelijken uit de drie landen zullen het nationaal beleid schetsen:

  • Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (NL)
  • Georges Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit (B) (videoboodschap)
  • Raphaël Zumsteeg, Directeur – Directie Spoorwegen van het ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (LUX)

Daarna komen organisaties van gebruikers van het openbaar vervoer aan bod en worden best practices uit andere Europese regio’s voorgesteld.

De heer Wopke Hoekstra,  minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie, zal eveneens aanwezig zijn op de plenaire zitting om de Prioriteiten 2023 van het Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie voor te stellen.

Daarnaast zal er op de tweede dag van de zitting een debat worden georganiseerd over grensoverschrijdend telewerk en zal eraan de plenaire zitting een verklaring worden voorgelegd over de situatie in Oekraïne.