Onmoeting met Wopke Hoekstra, Nederlands Minister van Buitenlandse Zaken

Op 9 februari 2023 vond de traditionele ontmoeting plaats tussen het Bureau van het Beneluxparlement en de voorzitter van het Comité van Ministers, de heer Hoekstra.

Tijdens deze ontmoeting werden prioriteiten uitgewisseld en de minister onderstreepte het belang van de nauwe samenwerking tussen de drie landen, die vaak als te vanzelfsprekend wordt beschouwd. Daardoor krijgen concrete resultaten vaak onvoldoende aandacht en de minister meent dan ook dat de zichtbaarheid van de Benelux moet worden uitgebreid.

Dat zowel het voorzitterschap van het Comité van Ministers als van het Benelux parlement in 2023 aan Nederland toekomt, biedt ongetwijfeld bijkomende opportuniteiten.  De noodzakelijk snelle inwerkingtreding van het politieverdrag, het belang van samenwerking op het vlak van drugscriminaliteit met een integrale aanpak, en de organisatie van een Benelux-jongerenparlement werden uitvoerig besproken.

Het Benelux parlement speelt een belangrijke rol bij het aanbrengen en ondersteunen van de prioritaire thema’s.