Overstromingen, treinen en migratie

Op 3 februari 2023 hield het Benelux parlement een commissiedag in Brussel waarbij drie commissies vergaderden.

De Commissie Ruimtelijke ordening, Milieu en Klimaat wijdde haar vergadering aan de bespreking van een voorstel van aanbeveling over overstromingen en waterbeheer.

De Commissie Financiën en Mobiliteit nodigde vertegenwoordigers van Forum Benelux uit voor een hoorzitting over  “De spoorwegagenda van de Benelux” en de voorbereiding van het volgende themadebat in de plenaire vergadering van maart 2023 over grensoverschrijdend spoorwegverkeer.

De Commissie Buitenlandse Zaken vatte het dossier  “Migratiestromen binnen de Benelux vanuit een internationaal perspectief” aan met een hoorzitting met de heer Marc Bossuyt, emeritus hoogleraar rechten (UAntwerpen), gewezen

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en gewezen rechter bij het Grondwettelijk Hof (België).