Telewerk en fake news om het jaar te beginnen

Het Benelux parlement heeft haar eerste commissiedag van het jaar 2023 gehouden in Brussel op 20 januari 2023.

Tijdens deze commissiedag hebben de verenigde commissies Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport & Financiën en Mobiliteit een hoorzitting georganiseerd over grensoverschrijdend telewerk in de Benelux met:

  • mevrouw Carine PIGEON, ministère de la Sécurité sociale, Inspection générale de la sécurité sociale, Luxemburg
  • mevrouw Maaike VAN ETTEKOVEN, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nederland
  • de heer Marc MORSA, Adviseur internationale strategieën, Senior Legal Officer, FOD Sociale Zekerheid, België

De verenigde commissies Grensoverschrijdende Samenwerking & Justitie en Veiligheid werkten verder aan het voorstel van aanbeveling over ‘Fake News en Desinformatie’.