Belastingen op brandstoffen en Jaarplan 2023

Op 18 november 2022 werd door het Benelux parlement een commissiedag gehouden in Brussel. De commissie Financiën en Mobiliteit organiseerde een hoorzitting over het thema “Het beleid inzake belastingen op brandstoffen in het licht van de evolutie van het wagenpark” met de heer Samuele Furfari, professor geopolitiek van energie aan “École Supérieure de Commerce de Paris” – campus Londen.

Daarna stelde het College van secretarissen-generaal van de Benelux Unie het Jaarplan 2023 van de Benelux Unie voor aan de verenigde commissies. De vijf centrale assen van dit jaarplan zijn: een competitieve en duurzame Benelux, een veilige en rechtvaardige Benelux, een digitale Benelux een veerkrachtige en toekomstgerichte Benelux en een open Benelux.