Waterbeheer, verantwoord ondernemen, Fake news en defensie

Op 25 november 2022 organiseerde het Benelux parlement weer een commissiedag in Brussel.

De Commissie Ruimtelijke ordening en klimaat zette de follow-up van de conferentie over waterbeheer (oktober 2022) op de agenda en hield een eerste bespreking over een conceptaanbeveling over dat thema.

De verenigde commissies Grensoverschrijdende Samenwerking & Economie, Landbouw en Energie organiseerden een hoorzitting over het thema “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” met mevrouw Evgenia Kyriakaki, Senior Legal Advisor, Legal & Tax, Chamber of Commerce (zoom-Lux), mevrouw Laura Stam, VNO-NCW (Nederland) en de heer Hans Biesheuvel, ONL (Nederland).

De verenigde commissies Grensoverschrijdende Samenwerking & Justitie en Mobiliteit bespraken het voorstel van aanbeveling over Fake news.

De Commissie Buitenlandse Zaken werkte haar aanbeveling af over de samenwerking van de Benelux-landen inzake defensie, de Europese dimensie van defensie en de bijdrage van de Benelux-landen in de EU-initiatieven inzake veiligheid en defensie. Deze aanbeveling zal worden voorgelegd aan de plenaire zitting op 9 en 10 december 2022.