Conferentie toekomst thuiswerken

De Benelux Unie organiseerde op 13 oktober 2022 een conferentie over de toekomst van thuiswerken in een grensoverschrijdend perspectief. Thuiswerk heeft na de Covid crisis immers een hoge vlucht genomen en de technologische middelen die voorhanden zijn maken dit ook perfect mogelijk.

Tijdelijk werden enkele afwijkingen toegestaan op de geldende fiscale en sociaalrechtelijke regelgeving, maar daaraan komt nu een einde. Nu duidelijk wordt dat telewerk ook in een grensoverschrijdende context een blijvertje is moet de bestaande wetgeving ter zake structureel worden aangepast voor de toekomst. Werknemers uit de grensregio’s zijn immers vaak niet geïnteresseerd in een betrekking bij een bedrijf waar telewerk niet mogelijk is.

Het Benelux Parlement nam hierover reeds enkele aanbevelingen aan en wil nu verder gaan. Patricia Creutz, voorzitster van het Benelux Parlement, en Daniel Senesael, voorzitter van de commissie Sociale Zaken van dit parlement, namen deel aan deze conferentie en benadrukten het belang van een multilaterale aanpak in de Benelux, zeker omdat het aantal thuiswerkers in de Benelux veel hoger ligt dan in de rest van de Europese Unie.