Statement over de houding van de Russische Federatie

De commissie Buitenlandse zaken van het Benelux parlement heeft tijdens haar laatste vergadering op 21 oktober 2022 een statement aangenomen over de houding van de Russische federatie (STATEMENT OF THE COMMITTEE FOR FOREIGN AFFAIRS OF THE BENELUX PARLIAMENT REGARDING THE RECENT OUTRGEOUS ACTIVITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION).

In deze verklaring vragen de parlementsleden onder andere om de “schijnreferenda” en de illegale annexatie van bepaalde gebieden te veroordelen, veroordelen ze de schendingen van het internationale humanitaire rechte en roepen ze op tot onmiddellijke inspanningen om de Russische federatie te laten voldoen aan de internationale wettelijke en humanitaire verplichtingen.