Benelux netwerk ombudspersonen

Op 24 juni 2022 werd in Brussel een vergadering gehouden van het Benelux netwerk van ombudspersonen in aanwezigheid van mevrouw Patricia Creutz, voorzitster van het Benelux parlement.

Tijdens deze ontmoeting werd er van gedachten gewisseld over de vraag welke acties moeten worden ondernomen om kwetsbare groepen te bereiken om hun rechten te verdedigen.

Daarnaast heeft de heer Weekers, adjunct secretaris-generaal van de Benelux Unie, een uiteenzetting gegeven over de historiek, de structuur, de werking en de jaarplannen van de Benelux instellingen. Hij had het uitgebreid over de laboratoriumfunctie en de voortrekkersrol van de Benelux, vooral in concrete dossiers zoals de erkenning van diploma’s en grensoverschrijdende politiesamenwerking. Mogelijke problemen in verband met de uitbreiding van het telewerk na de pandemie, de stikstofproblematiek bij grensoverschrijdende landbouwgebieden en het gebrek aan informatie-uitwisseling tussen België en Luxemburg bij het inrijden van lage emissiezones werden tijdens het gesprek aangekaart.

Het Benelux parlement zal deze thema’s van dichtbij opvolgen in haar verdere werkzaamheden en op regelmatige wijze met de ombudspersonen blijven overleggen. Het parlement en het netwerk van ombudspersonen hebben een uitstekende relatie en hebben in het verleden al meermaals samengewerkt om grensoverschrijdende problemen op te lossen. Zo heeft het Benelux parlement onlangs, tijdens haar laatste plenaire zitting van 17 en 18 juni 2022, een aanbeveling aangenomen over grensoverschrijdende pensioenen na dat uit hoorzittingen met de specifieke ombudspersonen bleek dat er op dat vlak nog steeds administratieve problemen opduiken.