Plenaire zitting van 17 en 18 juni 2022

Het Benelux Parlement organiseerde op 17 en 18 juni 2022 haar plenaire zitting in het Waals Parlement.

Programma: Klik hier!

Het themadebat werd gewijd aan het thema duurzame mobiliteit. Tijdens het debat nam onder andere Europees Commissaris Frans Timmermans het woord om de leden te informeren van de stand van zaken op Europees niveau. De Benelux heeft volgens hem een groot potentieel om snel aan de top van Europa te staan, andere Europese regio’s zullen het moeilijker hebben. De transitie is in Europa op vele vlakken ingezet, maar we moeten durven concrete doelen op te stellen en de overgang naar duurzaam vervoer te versnellen. Solidariteit binnen Europa en met de burger kunnen in deze aanpak niet ontbreken.

Verder in het debat bleek ook dat voor er sprake kan zijn van de bekende “modal shift” echt werk moeten worden gemaakt van een “mental shift”, waar ook energiesoberheid en veiligheid centraal staan.

Bijzondere aandacht werd ook besteed aan de fiets waar zowel de fietsinfrastructuur als de helmplicht werd besproken. Fietsen blijft het veiligste vervoersmiddel indien de juiste infrastructuur voorhanden is.

Het Benelux Parlement keurde tijdens deze plenaire zitting ook drie aanbeveling goed:

De volgende plenaire zitting van het Benelux Parlement zal doorgaan op 9 en 10 december in Brussel.