Ontmoeting met J. Asselborn, voorzitter van het Comité van Ministers

Traditiegetrouw vond op 30 mei 2022 in Luxemburg  de jaarlijkse ontmoeting plaats van de voorzitter van het Comité van Ministers met de voorzitster van het Benelux parlement.

De heer Jean Asselborn, Minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg, ontving Mevrouw Patricia Creutz in de bureaus van het voormalige Justitiepaleis te Luxemburg.

Er vond een gedachtewisseling plaats over de prioriteiten van het Luxemburgs voorzitterschap en over de actuele werkzaamheden van het Benelux parlement.

De minister verklaarde zich vooral in te zetten voor een Benelux die versterkt en “prepared” uit de pandemie komt, voor een groene, veilige en competitieve Benelux en voor een Benelux die op zoek gaat naar synergiën met de buurregio’s. Het lijkt hem ook belangrijk de politieke samenwerking tussen de drie landen op het gebied van buitenlandse zaken verder te verdiepen.

Wat betreft de groene en veilige Benelux,  lichtte de voorzitster van het parlement de werkzaamheden van het Benelux parlement nader toe inzake waterstof en duurzame mobiliteit. De minister stipte ook de samenwerking van Luxemburg met Denemarken aan inzake groene energie.

Met betrekking tot veiligheid werd dan weer verwezen naar de meerwaarde van het nieuwe politieverdrag.

Beiden onderstreepten het belang van internationale en grensoverschrijdende samenwerking. Er werd aldus ingegaan op de structurele samenwerking van het Benelux parlement met andere internationale samenwerkingsverbanden, zoals de Baltic Assembly , de Nordic Council , Eurométropole Lille-Kortrijk- Doornik en meer recent la Grande Région. Ook de meer thematische samenwerking met Visegrad, GUAM en NRW kwam hierbij aan bod.

Een mooi resultaat van de internationale samenwerking is ongetwijfeld de automatische erkenning van hogere diploma’s, eerst binnen de Benelux en naar voorbeeld hiervan binnen de Baltische staten, en nadien wederzijds tussen al deze landen onderling ; aangezien dit ook kosten- en tijdbesparend is voor de burger, moet deze erkenning  verder worden uitgebreid tot andere landen binnen Europa en tot beroepskwalificaties. Het is belangrijk dat de Benelux inzet op concrete en praktische doelstellingen. Werkzaamheden rond de digitale Benelux en de organisatie van de Benelux jongerenparlementen waarbij de inbreng van de jongeren verder wordt meegenomen zijn hiervan ook een voorbeeld.

Tot slot  werd nog een korte bespreking gewijd aan de conferentie toekomst van Europa, de oorlog in Oekraïne en de toetreding van Finland en Zweden, en de steun en solidariteit hierbij van de zijde van de Benelux. Ook het thema fake news en desinformatie werd hierbij aangesneden.

Minister Asselborn besloot dat “Luxemburg zeer gehecht is aan de Benelux, die zijn rol als proeftuin, model en katalysator voor de Europese integratie blijft spelen”. Deze rol van de Benelux is  des te belangrijker nu de Europese Unie met talrijke uitdagingen te kampen heeft, zoals de oorlog in Oekraïne, de pandemie en Brexit.