Goederenvervoer, demonstratietoerisme, defensie, waterstof en grensoverschrijdende pensioenen

Op vrijdag 20 mei 2022 heeft het Benelux parlement een commissiedag gehouden in Brussel.

De Commissie Financiën en Mobibiliteit heeft haar voorstel tot aanbeveling over het goederenvervoer per vrachtwagen besproken en de voorbereidingen getroffen voor het themadebat over duurzame mobiliteit van de plenaire zitting van 17 en 18 juni 2022.

De verenigde Commissies Grensoverschrijdende samenwerking & Justitie en Veiligheid hebben de problematiek van het grensoverschrijdende demonstratietoerisme besproken. De heren Wil van Kollenburg en Rob Freriks van de Nederlandse Politie gaven uitleg over de grensoverschrijdende samenwerkingen in dat verband.

De Commissie Buitenlandse Zaken had een hoorzitting met de heer Luc De Vos, professor emeritus Belgisch Buitenlands Beleid aan de Katholieke Universiteit Leuven (B) en Krijgsgeschiedenis aan de Koninklijke Militaire School over de samenwerking van de Benelux-landen inzake defensie, de Europese dimensie van defensie en de bijdrage van de Benelux-landen in de EU-initiatieven inzake veiligheid en defensie.

De Commissie Economie, Landbouw en Energie heeft verder gewerkt aan haar voorstel van aanbeveling over waterstof. Deze aanbeveling zal worden voorgelegd tijdens de plenaire zitting op  17 en 18 juni 2022.

De Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport heeft een eerste voorstel van aanbeveling besproken over dat onderwerp. Daarnaast werd ook, als follow-up op de aanbeveling over de frauduleuze interimkantoren (929/2), een gesprek georganiseerd met dhr. Frans Weekers,  adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, over de stand van zaken van de onderhandelingen over het multilaterale Benelux-Verdrag ter verbetering en versterking van de grensoverschrijdende samenwerking inzake de bestrijding van sociale fraude. De heer Weekers vermeldde dat er tijdens de onderhandelingen over dit verdrag rekening zal worden gehouden met de aanbeveling van het Benelux parlement.