Bezoek van de Refhyne waterstofinstallatie

Op 16 mei 2022 werd door de commissies Economie, Landbouw en Energie & Financiën en Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat, samen met de contactgroep Benelux – Noordrijn-Westfalen een werkbezoek georganiseerd aan de waterstofinstallatie in Wesseling, Keulen.

De aanwezige leden kregen eerst een presentatie over het project Transformation Rheinland. De doelstelling van dit project is om de twee huidige klassieke petrochemische sites om te vormen tot moderne sites die inzetten op energie chemicaliën. De omvorming van deze sites past in de ambitie “CO2 net zero by 2050 or sooner”.

De eerste stap is om van Wesseling een site zonder ruwe olie te maken tegen 2025 en in te zetten op verschillende andere soorten energie.

Daarna konden de parlementsleden, in de nodige veiligheidskledij, een bezoek brengen aan de Refhyne-installatie.

Het Refhyne-project staat aan de spits van de inspanningen om Europa van schone raffinaderijwaterstof te voorzien en wordt gefinancierd door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) van de Europese Commissie. Het project voorziet de bouw en de expolitatie van de grootste PEM-elektrolyser van Europa op de site van Rheinland site van Shell in Wesseling, Duitsland.

De installatie wordt door Shell geëxploiteerd en werd door ITM Power vervaardigd. De elektrolyser heeft een piekvermogen van 10 MW (megawatt) en zal tot ongeveer 1.300 ton waterstof per jaar kunnen produceren. Deze koolstofvrije waterstof kan volledig worden geïntegreerd in raffinaderijprocessen, met inbegrip van de ontzwaveling van conventionele brandstoffen. De geproduceerde waterstof zal gebruikt worden voor:

  • Verwerking en opwaardering van producten op het terrein van de raffinaderij in Wesseling.
  • Het testen van de PEM-technologie op de grootste schaal die tot dusver is bereikt.
  • Het onderzoeken van toepassingen in andere sectoren, waaronder: industrie, elektriciteitsopwekking, verwarming van gebouwen, en vervoer.

Het Benelux parlement bereidt momenteel een aanbeveling voor over waterstof die zal worden voorgelegd tijdens de plenaire vergadering van 17 en 18 mei 2022.