Conferentie “Education, Scence and innovations” van de Baltische Assemblee

Op 13 mei 2022 heeft mevrouw Patricia Creutz, Voorzitster van het Benelux parlement, deelgenomen aan een conferentie georganiseerd door de Baltische Assemblee met als titel “Education, science, and innovations – key to sustainable and prosperous regional development in the Baltic States”.

Het eerste luik van deze conferentie was gewijd aan een sterk, toekomstgericht en gecoördineerd wetenschaps- en innovatiebeleid van de Baltische staten en verder daarbuiten.

Mevrouw Patricia Creutz nam het woord en bevestigde het belang van interregionale samenwerking met betrekking tot wetenschap en innovatie. Ze benadrukte het belang van de automatische erkenning van diploma’s dat al een feit is tussen de Benelux en de Baltische Staten en pleitte voor een uitbreiding naar andere kwalificaties en andere EU-landen.

Het tweede deel had als thema de ontwikkeling van een nauwere samenwerking tussen de Baltische staten op het gebied van de ruimte- en deeltjesfysica: een terugblik en een weg vooruit.

Het derde luik richtte zich op de rol van het onderwijs bij het bevorderen van sociale veerkracht in de Baltische staten.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de heersende dreiging is veiligheid een blijvend thema in de werkzaamheden van de Baltische Assemblee. Het Benelux parlement en de Baltische Assemblee werken nauw samen over diverse thema’s waaronder desinformatie en fake news en wisselen op regelmatige basis informatie en best practices uit.