Grensoverschrijdende pensioenen, belastingen op brandstoffen en artificiële intelligentie

De Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport heeft haar vergadering gewijd aan de grensoverschrijdende pensioenen. De heren Tony Van der Steen en Jean-Marie Hannesse, ombudsmannen pensioenen (B), werden uitgenodigd en gaven aan de hand van concrete gevallen uitleg over de problemen die hen recentelijk werden voorgelegd.

De Commissie Financiën en Mobiliteit heeft mevrouw Clara Van Hemelrijck, adviseur fiscaal beleid op het kabinet van de Belgische vice-eersteminister en minister van Financiën, de heer Vincent Van Peteghem, uitgenodigd om een uiteenzetting te houden over het beleid inzake belastingen op brandstoffen.

De verenigde commissies Grensoverschrijdende samenwerking & Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport hebben een hoorzitting georganiseerd met prof. dr. Robert Vander Stichele en Ing. Adriaan B.D. van Doorn, RuG/PhD in situ. Zij hebben hun grensoverschrijdend samenwerkingsproject ‘2Prescribe’ op het gebied van online farmacotherapie onderwijs in combinatie met Artificial Intelligence toepassingen voorgesteld.