Hoogtepunten uit de plenaire zitting van 25 en 26 maart 2022

Het Benelux parlement heeft op 25 en 26 maart 2022 haar plenaire zitting gehouden in het Brussels Parlement.

Voor de aanvang van de plenaire zitting hebben het Benelux Parlement, de Baltische Assemblee en de Noordse Raad een gezamenlijk statement ondertekend over digitalisering. De drie assemblees beschouwen digitalisering als een prioritair onderwerp.

De drie assemblees erkennen in de tekst het belang van digitalisering en de kansen die deze biedt op verschillende vlakken, maar ze roepen ook op om het debat aan te gaan over de fundamentele en individuele rechten en de manier waarop overheden en burgers met een doorgedreven digitalisering kunnen omgaan.

Samenwerking tussen verschillende landen is cruciaal om die digitalisering tot een goed einde te brengen. Daarom engageren de drie assemblees zich formeel om samen te werken en elkaar steeds op de hoogte te houden van best practices en ontwikkelingen in hun respectievelijke regio’s.

Tijdens de eerste dag van de plenaire zitting stonden de situatie in Oekraïne en een debat over waterstoftechnologie centraal. Na een minuut stilte uit solidariteit met de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, heeft mevrouw Patricia Creutz, voorzitster van het Benelux Parlement, het statement van de assemblee over deze oorlog voorgelezen.

Het debat over de waterstoftechnologie, waar verschillende aspecten door experten werden toegelicht, bracht weer nieuwe inzichten voor de leden van het Benelux Parlement.

De betrokken commissies zullen de werkzaamheden rond dit thema in de volgende weken verderzetten en uit het debat blijkt dat bijzondere aandacht zal moeten gaan naar:

  • Een snelle opschaling voor de industrie om de opgestelde doelstellingen te behalen
  • Verhoogde aandacht voor het opleiden van mensen die in de industrie werkzaam kunnen zijn, maar ook van brandweer, administraties, burgers enz.
  • Het verwezenlijken van testfaciliteiten om de juiste competenties te ontwikkelen en uit te breiden
  • Het opschalen van het aantal tankstations
  • Certificatie van waterstof
  • Een Benelux waterstof strategie

Daarnaast werden tijdens de tweede dag van de plenaire vergadering drie nieuwe aanbevelingen goedgekeurd:

De volgende plenaire zitting van het Benelux Parlement zal doorgaan op 17 en 18 juni 2022 in Namen.