Gezamenlijke verklaring over digitalisering

Op vrijdag 25 maart 2022 hebben het Benelux Parlement, de Baltische Assemblee en de Noordse Raad een gezamenlijk statement ondertekend over digitalisering. De drie assemblees beschouwen digitalisering als een prioritair onderwerp.

De drie assemblees erkennen in de tekst het belang van digitalisering en de kansen die deze biedt op verschillende vlakken, maar ze roepen ook op om het debat aan te gaan over de fundamentele en individuele rechten en de manier waarop overheden en burgers met een doorgedreven digitalisering kunnen omgaan.

Samenwerking tussen verschillende landen is cruciaal om die digitalisering tot een goed einde te brengen. Daarom engageren de drie assemblees zich formeel om samen te werken en elkaar steeds op de hoogte te houden van best practices en ontwikkelingen in hun respectievelijke regio’s.

De tekst van het statement vindt u hier!

Het Benelux Parlement beschouwt digitalisering al een aantal jaar als een belangrijk onderwerp. In december 2019 werd reeds een aanbeveling aangenomen over de Benelux als digitale voorloper (909/1). Daarnaast werd in de Commissie Grensoverschrijdende samenwerking in 2021 hoorzittingen georganiseerd over artificiële intelligentie en online identiteit. Deze onderwerpen zullen dit jaar nog verder worden uitgediept.