Oekraïne, steun aan de Baltische assemblee

Het Benelux parlement wil zijn steun betuigen aan de collega’s van de Baltische assemblee, met wie we een structurele en nauwe samenwerking hebben. Sinds meer dan dertig jaar hebben beide assemblees een geprivilegieerde relatie.

Het oprukken van Russische militairen in Oekraïne vormt een gewapende agressie en een grove schending van het internationaal recht. Deze onwettige en onrechtvaardige acties van Rusland vormen een onmiddellijke bedreiging voor de vrede en de stabiliteit, ook voor de Baltische staten.

Wij geloven in onze solidariteit en wij zullen ons gezamenlijk verzetten tegen alle pogingen om de vrede en de stabiliteit in Europa te ondermijnen.