Frauduleuze uitzendkantoren, vrachtvervoer, toekomst van Europa, klimaat, desinformatie en waterstof

Er werd druk vergaderd en gedebatteerd op de commissiedag van 11 maart 2022. Zes commissies kwamen die dag samen.

De Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport besprak en finaliseerde  het voorstel van aanbeveling over de strijd tegen frauduleuze uitzendkantoren. Deze aanbeveling zal worden voorgelegd tijdens de plenaire zitting van 25 en 26 maart 2022.

De Commissie Financiën en Mobiliteit organiseerde een hoorzitting met de heer Antoine Ries, adviseur bij Confédération luxembourgeoise du commerce in het kader van haar werkzaamheden rond het goederenvervoer per vrachtwagen. De focus van de commissie ligt bij:

– de uitbreiding van het systeem van de digitale vrachtbrief (e-CMR) in het goederenvervoer; – de inzet van lange en zware vrachtwagens (ecocombis) in de Benelux;

– het tekort aan vrachtwagenbestuurders;

-de vervanging van fossiele brandstoffen voor vrachtwagens door vormen van hernieuwbare energie, met name elektriciteit en waterstof.

De Verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Economie, Landbouw en Energie & Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport hebben, binnen het thema van klimaatadaptatie en behalen van de klimaatdoelstellingen in het kader van de Green Deal, de bespreking verdergezet van hun aanbeveling over “energietransitie en rechtvaardige transitie”. Deze aanbeveling wordt ter stemming voorgelegd aan de plenaire zitting op 25 en 26 maart 2022.

De Verenigde commissies Grensoverschrijdende samenwerking & Justitie en Veiligheid Buitenlandse Zaken hebben mevrouw Marcella Breedeveld, hoofd duurzaamheid bij het Mediahuis uitgenodigd voor een uiteenzetting over fake news en desinformatie.

In de Commissie Buitenlandse zaken werd de conceptaanbeveling over de bijdrage van het Benelux Parlement aan de Conferentie over de toekomst van Europa besproken en goedgekeurd. Deze bijdrage wordt ter stemming voorgelegd aan de plenaire vergadering van 23 en 26 maart 2022.

De Commissie Economie, Landbouw en Energie trof verdere voorbereidingen voor het themadebat over waterstof tijdens de plenaire vergadering van 25 maart 2022 en nodigde daarvoor Prof. Ad van Wijk (TU Delft) uit voor een uiteenzetting.