Samenwerking met Baltische Assemblee wordt verder gezet

In de marge van de plenaire zitting van het Benelux parlement op 10 en 11 december 2021 hebben het presidium van de Baltische Assemblee en het bureau van het Benelux parlement het document over de gemeenschappelijke prioriteiten voor 2022-2023 ondertekend. Het document werd ondertekend door vicevoorzitter van de Baltische Assemblee Jānis Vucāns en voorzitter van het Benelux parlement Patricia Creutz-Vilvoye.

De prioriteiten van de Baltische Assemblee en het Benelux parlement voor 2022-2023 zijn:

  • uitwisseling van informatie en praktijken om COVID-19 te bestrijden en de negatieve gevolgen van de crisis te verzachten, alsook om zich voor te bereiden op mogelijke grensoverschrijdende crisissen in de toekomst;
  • samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie, met de nadruk op cyberveiligheid, en samenwerking met de landen van het Oostelijk Partnerschap;
  • digitale transformatie en beperking van de negatieve gevolgen daarvan;
  • interconnectiviteit op het gebied van vervoer, energie en infrastructuur;
  • circulaire economie en duurzame ontwikkeling in de Baltische staten en de Benelux-landen;
  • de onderlinge koppeling van de onderwijsstelsels en de wederzijdse erkenning van diploma’s in de Baltische staten en de Benelux-landen.