Happy 2022!

Het Benelux Parlement wenst iedereen een mooi 2022 toe!

Een nieuw jaar biedt nieuwe vooruitzichten, nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen en die wenst het Benelux Parlement ten volle te benutten.

Er werd weer een ambitieus jaarprogramma opgesteld waarmee onze commissies vol enthousiasme aan het werk zullen gaan.

Het volledige jaarprogramma is hier beschikbaar, maar we schetsen alvast de hoogtepunten.

Zo zal de Commissie Buitenlandse Zaken zich buigen over de Conferentie voor de Toekomst van Europa en het EU-defensiebeleid.

De Commissie Grensoverschrijdende Samenwerking legt de focus op de digitale Benelux en de commissie Financiën en Mobiliteit buigt zich verder over het goederenvervoer per vrachtwagen en duurzame mobiliteit.

De Commissie Economie, Landbouw en Energie werkt verder aan het thema economisch herstel na de coronacrisis en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, terwijl de Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport zich zal richten op artificiële intelligentie in het onderwijs.

Waterbeheer, de Green Deal en de belasting op CO2-emissies staan op de planning van de Commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat.

De Commissie Justitie start met werkzaamheden over grensoverschrijdende mensenhandel en de vluchtelingenproblematiek.