Economisch herstel: plenaire zitting op 10 en 11 december 2021

Op 10 en 11 december 2021 komt het Benelux parlement weer samen in plenaire zitting in Brussel.

Het volledige programma: Klik hier!

Het centrale thema van deze vergadering is het economische herstel na de coronacrisis.

Het eerste deel van dit themadedat legt de focus op het institutioneel luik. De heer Mathias Cormann, secretaris-generaal van de OESO en de heer Thomas Derminne, staatssecretaris voor relance en strategische investeringen (B) zullen het debat inleiden met een videoboodschap. De heer Michiel Boots, directeur algemene economische politiek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL) neemt eveneens deel aan het debat.

In het tweede luik wordt geluisterd naar actoren op het terrein met uiteenzettingen van sprekers uit diverse sectoren zoals de sociale economie, horeca en toerisme. Best practices uit de Baltische regio en de regio Eurometrolpool Lille-Kortrijk-Tournai worden eveneens uitgewisseld.

Op zaterdag 11 december 2021 zal het Benelux parlement zich buigen op het jaarprogramma van de verschillende commissies en haar begroting bespreken.

Daarnaast worden een aantal aanbevelingen ter stemming voorgelegd:

  • Illegale drugshandel en georganiseerde misdaad van de rapporteurs Wouter De Vriendt en Hans Verreyt
  • Grensoverschrijdende studentenmobiliteit in de Benelux van de rapporteurs Jef Van den Bergh en Ton van Kesteren

De vergadering is te bezichtigen via streaming:

ORIG: https://youtu.be/MIca2gsZXmw

NL: https://youtu.be/B-YyEWhi97g

FR: https://youtu.be/pTaXzP_8GzY