Prioriteiten voor 2022, studentenmobiliteit, digitale Benelux en Jaarplan 2022 Benelux Unie

Op 26 november 2021 organiseerde het Beneluxparlement een commissiedag.

De Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport besprak haar voorstel van aanbeveling over grensoverschrijdende studentenmobiliteit. Het voorstel werd goedgekeurd en zal worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van december 2021.

Daarnaast legde de commissie de prioriteiten vast voor het jaar 2022 en koos voor volgende thema’s:

  • Artificiële intelligentie in het onderwijs, de geneeskunde en andere sectoren in de Benelux
  • Klimaat: rechtvaardige transitie – follow-up van de plenaire zitting van juni 2021
  • Grensoverschrijdende werknemers: problemen met pensioenen en telewerken
  • Follow-up van eerdere aanbevlingen over frauduleuze uitzendbureaus in de Benelux, arbeidsmobiliteit in de Benelux, Ggensoverschrijdende studentenmobiliteit en grensoverschrijdende samenwerking bij de bestrijding van pandemieën.

De verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Economie, Landbouw en Energie & Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport & Buitenlandse Zaken & Financiën en Mobiliteit bespraken het opstellen van een aanbeveling over klimaatadaptatie en het behalen van de klimaatdoelstellingen in het kader van de GreenDeal .

De Commissie grensoverschrijdende samenwerking hield een hoorzitting met de heer Stefan Bogdan, Policy Officer bij de Europese Commissie (DG CONNECT) in het kader van haar werkzaamheden rond de digitale Benelux en de online identiteit.

De Commissie buitenlandse zaken kwam samen om haar prioriteiten voor 2022 op te stellen besloot zich op volgende thema’s te concentreren:

  • Het vervolg van de werkzaamheden rond klimaat en energietransitie
  • Benelux samenwerking op vlak van Defensie
  • Conferentie Toekomst van Europa
  • Europese strategie voor gendergelijkheid

Daarnaast werd een vergadering van de verenigde commissies gehouden waar de heer Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux Unie, een toelichting gaf over het Jaarplan 2022 van de Benelux Unie.