Ontmoeting ombudsmannen -en vrouwen

Op 22 november 2021 heeft het Permanent Comité van het Benelux Parlement een werklunch georganiseerd met de ombudsmannen en -vrouwen van de drie landen. Deze ontmoeting is een jaarlijkse traditie waarbij de ombudsmannen – en vrouwen de mogelijkheid hebben om met de parlementsleden te overleggen over de grensoverschrijdende problemen die bij hen worden aangekaart. De meeste grensoverschrijdende problemen hebben te maken met sociale zekerheid en pensioenen en het laatste jaar zijn er ook bijkomende klachten in verband met COVID, voornamelijk wat de steunmaatregelen voor bedrijven betreft. De aangekaarte problemen zullen worden besproken in de bevoegde commissie zodat er waar mogelijk aanbevelingen kunnen worden opgesteld.

De ombudsmannen – en vrouwen roepen op om voorzichtig om te gaan met de doorgedreven digitalisatie van de overheidsdiensten zodat alles steeds voor iedereen toegankelijk blijft en ook bij de klimaatmaatregelen en de energietransitie rekening te houden met de stem van de burger en voor hem mogelijkheden tot inspraak te voorzien.