Werkbezoek Haven van Oostende

Op 19 november 2021 gingen de commissies Financiën en Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat op werkbezoek naar de Haven van Oostende.

Bij aanvang van het werkbezoek werden de leden in het Havenhuis ontvangen door de heer Dirk Declerck, CEO van de Haven van Oostende.

De heer Declerck gaf een presentatie over de Haven van Oostende en haar waterstofvisie. De Haven van Oostende profileert zich als een nichehaven en zet daarom volop in op windenergie, duurzame aquacultuur en waterstof. De haven wil de focus leggen op veiligheid, gezondheid en milieu en is ervan overtuigd dat dit een belangrijke rol zal spelen voor de continuïteit van de haven. Daarom zet de haven zich ook in om de burger te betrekken bij de energietransitie door verschillende evenementen voor bezoekers, kinderen of professionelen te organiseren.

De haven van Oostende heeft het ambitieuze plan om een waterstoffabriek op te zetten op haar grondgebied en heeft daarvoor al een partnerschap gevonden. Jammer genoeg is het door een tekort aan groene energie niet mogelijk om dit project te realiseren op de gewenste schaal en zal er moeten worden gekozen voor een kleinere fabriek dan oorspronkelijk voorzien. Daarnaast zijn er ook plannen voor een waterstoftankstation in de haven dat zou kunnen dienen voor schepen, maar ook voor andere zware industrie voertuigen. Als conclusie geeft de heer Declerck alvast mee dat het belangrijk is om een antwoord te vinden op het groene energietekort, dat het debat over grijze versus blauwe waterstof gevoerd moet worden en dat er, zeker binnen de Benelux, aandacht moet zijn voor een gelijk speelveld.

Na deze presentatie konden de leden een korte rondvaart aan boord van de Hydroville (waterstofaangedreven schip) ervaren en kregen ze een toelichting over de waterstofvisie van het bedrijf CMB. CMB is het oudste maritiem bedrijf van België en heeft zich in de loop der jaren gediversifieerd. De afdeling CMBTech heeft een dual-fuel technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om motoren te gebruiken met een combinatie van waterstof of ammoniak en diesel. Voor de zware industrie is dit een oplossing die op korte termijn al een significante vermindering van CO2-uitstoot kan betekenen, met een beperkte financiële kost.

Na de lunch stond er nog een verplaatsing op het programma naar het Ostend Science Park, een site van de Haven van Oostende waar verschillende bedrijven zijn gevestigd die actief zijn in de “blauwe economie” met een focus op onderzoek en ontwikkeling. Daar konden de leden kennismaken met het bedrijf e-BO Enterprises dat in de loop der jaren een verregaande expertise opgebouwd heeft in offshore–networking en instaat voor de IT – infrastructuur van de windmolenparken op zee. Daarnaast heeft het bedrijf een nieuw BEN kantoorgebouw gebouwd dat in de toekomst zou kunnen overschakelen op waterstof als energiebron.