Uitreiking van de Benelux-Awards en Benelux-Prijzen te Luxemburg

Op vrijdag 1 oktober 2021 hebben Voorzitster Patricia Creutz en Ondervoorzitter Gusty Graas in het Sofitel in Luxemburg de Benelux Awards en de Benelux Prijzen uitgereikt.

De Benelux-award wordt uitgereikt door het Beneluxparlement, aan politici die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de versterking van de samenwerking tussen de Benelux-landen.

De Benelux-prijs wordt uitgereikt door het Beneluxparlement aan personen, instellingen of ondernemingen die aan de Benelux-landen buitengewone diensten hebben bewezen op wetenschappelijk, sociocultureel, economisch of sportief vlak en daardoor een bijzondere bijdrage leveren aan de internationale uitstraling van de drie landen.

Op de medaille is het logo van het Beneluxparlement afgebeeld.

Door de gezondheidspandemie was de uitreiking van deze onderscheidingen met meer dan één jaar vertraging uitgesteld.

Het past in een goede traditie dat de voormalige voorzitters van het Beneluxparlement de award krijgen als blijk van erkenning voor hun politieke inzet voor de Benelux-samenwerking. Dit jaar kregen de voormalige voorzitters, mevrouw Maya Detiège en de heren Marcel Oberweis en André Postema, de Benelux Award.

De Benelux-prijs ging naar de heer Bart Biebuyck, Executive Director van de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking bij de Europese Commissie. Met zijn visie op de waterstofstrategie in de Benelux heeft hij de drie landen een bijzondere dienst bewezen op wetenschappelijk en economisch vlak.

De heer Edmond Simon, die tot juli 2019 directeur-generaal was van het Benelux-merkenbureau in Den Haag, kreeg eveneens een Benelux-prijs voor zijn jarenlange inzet in de uiterst dynamische wereld van het intellectuele eigendomsrecht.