Eco-combi’s, digitale identiteit en toekomst van Europa

Op 1 oktober 2021 hield het Benelux parlement weer een commissiedag.

De Commissie Financiën en Mobiliteit besprak de stand van zaken van de uitbreiding van de digitale vrachtbrief voor het goederenvervoer en de inzet van lange en zware vrachtwagens (ecocombi’s) in de Benelux. De commissie wenst in de toekomst deze thema’s verder op te volgen en de werkzaamheden ook uit te breiden naar de problematiek van de schaarste aan werkkrachten in de transportsector en de ecologische transitie.

De commissie Grensoverschrijdende samenwerking boog zich over de online identiteit en organiseerde een hoorzitting over dat thema met professor Jacobs van de Radboud Universiteit Nijmegen (NL).

In de Commissie Buitenlandse Zaken  werd de rol van het Benelux Parlement in de Conferentie van de Toekomst van Europa besproken.