Deelname symposium Noordzee en energie

Op 7 oktober 2021 nam de voorzitster van het Benelux parlement, mevrouw Patricia Creutz, deel aan een symposium “The North Sea Energy Issue and Connecting Hydrogen Valleys”. Tijdens dat symposium nemen verschillende experten het woord in het debat over de rol van het Noordzeegebied bij het versnellen en opschalen van de energietransitie en het realiseren van koolstofneutraliteit tegen 2050.

De delegatie van het Benelux parlement maakt van de gelegenheid gebruik om de nodige contacten te leggen voor de follow up van de werkzaamheden van het Benelux parlement inzake klimaat, en meer bepaald de rol van waterstof in de energietransitie.

Het is belangrijk om de actuele inspanningen op dat vlak in onze landen te gebruiken om van de Benelux een voortrekkersregio te maken in Europa.