Plenaire zitting van 18 en 19 juni 2021: Klimaat, duurzame landbouw en nachttreinen

Op 18 en 19 juni 2021 komt het Benelux parlement samen voor een plenaire zitting in de schoot van het Vlaams Parlement in Brussel. Programma…

Het centrale thema van de vergadering van vrijdag is de klimaatproblematiek. De werkzaamheden worden verdeeld in drie grote luiken.

In het eerste luik zal de aandacht gaan naar een geïntegreerde, verbonden en goed functionerende energiemarkt in de Benelux en de waterstof strategie. Minister van Energie (B.) Tinne Van der Straeten, experten Bart Biebuyck en Simon Rozendaal laten hun licht schijnen over het onderwerp en de Baltische Assemblee deelt best practices over energieveiligheid en waterstof.

Het tweede luik focust op elektrisch rijden en alternatieve brandstoffen. De heer Romain Poulles (Hoge Raad Duurzame Ontwikkeling Luxemburg) geeft zijn inzichten mee en de heer Frédéric Dossin (Liège Airport) zal het “projet Hayrport” uiteenzetten. Dit gedeelte zal worden aangevuld met een uiteenzetting van mevrouw Hanna Sundqvist (Swedish Energy Agency) over “climate smart mobility” in de Noordse steden.

Het laatste luik van de eerste vergaderdag wordt gewijd aan de “just transition” en een haalbaar en betaalbaar klimaat voor allen. Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy, mevrouw Marjan Minnesma (Urgenda) en Bert De Wel (International Trade Union Confederation) zullen hierover tussenkomen. De Baltische Assemblee zal dit opnieuw aanvullen met best practices uit de regio.

Op de tweede dag van de plenaire vergadering wordt het Jaarverslag 2020 van de Benelux Unie aan de leden voorgesteld door het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie. Daarnaast komen tussentijdse verslagen aan bod over volgende thema’s: conferentie over de toekomst van Europa, Benelux visie in verband met de handelsrelaties, Brexit Adjustment Reserve, harmonisering van de belasting op CO2-emissies en vaccinatiestrategie in de Benelux.

Twee aanbevelingen zullen worden voorgelegd aan de plenaire zitting voor bespreking en goedkeuring:

  • aanbeveling over duurzame landbouw in de Benelux (rapporteur: Wouter De Vriendt)
  • aanbeveling over het perspectief en de evolutie van de nachttreinen (rapporteur: Nicolas Parent)