Duurzame landbouw, nachttreinen en de toekomst van Europa

Op 4 juni 2021 kwamen verschillende commissies van het Benelux Parlement samen.

De Commissie Economie, Landbouw en Energie heeft de laatste hand gelegd aan haar aanbeveling over duurzame landbouw in de Benelux. Deze aanbeveling zal worden voorgelegd tijdens de plenaire vergadering van 18 en 19 juni 2021.

De Commissie Financiën en Mobiliteit heeft haar aanbeveling over het perspectief van de nachttreinen afgewerkt. Deze aanbeveling zal eveneens worden voorgelegd tijdens de plenaire zitting van 18 en 19 juni 2021.

De Commissie Buitenlandse Zaken boog zich over de rol van het Benelux Parlement in de Conferentie over de toekomst van Europa en nodigde daarvoor twee experten uit:

– de heer Axel BUYSE, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie (België);

– de heer Wilm GEURTS, hoofd van de directie Integratie Europa, ministerie van Buitenlandse Zaken (Nederland).

Beide heren benadrukken het belang van de dialoog met de burger en verzekeren dat de verschillende overheden zullen inzetten op een versterking van die dialoog. Het Nederlandse kabinet wenst ook de nadruk te leggen op het belang van een transparante Europese Unie.